Populær ordning gavner miljøet

Miljø- og klimateknologi 2023 er en del af det danske landdistriktsprogram og er medfinansieret af EU. Det er en populær ordning, der på flere områder er blevet forbedret i forhold til den tidligere CAP.

De forskellige CAP-ændringer i forhold til tidligere tiders fælles landbrugspolitik har flyttet fokus mere i retning af miljø og bæredygtighed. Der er dog administrative uhensigtsmæssigheder i ordningerne.

- Ansøgere til ordningen Miljø- og klimateknologi 2023 har for eksempel kun et år fra indsendelse af ansøgning til at få tiltaget på plads. Det er ikke lang tid. Her kunne ordningen forbedres, siger konsulent i SAGRO Uffe Ølgaard Bloch.

Formålet med ordningen er at reducere miljøpåvirkninger fra landbruget, og erhvervet har taget de forskellige initiativer til sig.
- Under ordningen er der ti indsatsområder, hvoraf den første for eksempel er overdækning af gylletanke, der skal reducere ammoniakudledningen fra gylletanke, forklarer Uffe Ølgaard Bloch.

Forbedringer af ordning

Den i forvejen populære ordning er på nogle markante områder blevet klart forbedret i forhold til den tidligere.

- Det drejer sig om nogle af de ti indsatsområder. For teltoverdækning af gylletanke og nogle af de andre områder har man nedsat mindsteinvesteringen fra 300.000 kroner til 100.000 kroner, hvilket er en stor forbedring. Tidligere skulle man også have minimum to gylletanke. Det er ændret til en og gavner de mindre brug, mener Uffe Ølgaard Bloch.

Puljen for dette tiltag er 145 millioner kroner, og tilskuddet er på 40 procent af standardomkostningen.

- Med beløbet i puljen, så er der ikke umiddelbart stor fare for, at den bliver oversøgt, da vi også regner med, at der kan flyttes midler fra de andre indsatsområder, hvis de ikke bliver udnyttet, mener Uffe Ølgaard Bloch.

Planteavlere kan også søge

Som noget nyt i forhold til tidligere kan planteavlere nu også søge puljen til at reducere ammoniakudledning fra gylletanke.

- Det er en klar forbedring, og jeg forventer, at de vil bruge den nye mulighed. Mange får jo afgasset, flydende biomasse fra biogasanlæg, siger Uffe Ølgaard Bloch.

Tilskudsordningen Miljø- og klimateknologi 2023 giver også mulighed for at få tilskud til at reducere pesticidforbruget.

- Projekterne må ikke påbegyndes, før ansøgning er indsendt, og udstyret man søger til skal være nyt.

De 10 ordninger er alle forskellige, så det er vigtigt, at landmændene tager fat i os, påpeger Uffe Ølgaard Bloch.

Ti indsatsområder

Man kan søge om tilskud inden for følgende indsatsområder:

1. Reducere ammoniakudledning fra gylletanke
2. Reducere ammoniakudledning fra svinestalde
3. Reducere ammoniakudledning fra kvægstalde
4. Reducere ammoniakudledning fra fjerkræstalde
5. Reducere energiforbruget i fjerkræstalde
6. Reducere pesticidforbruget i planteavl
7. Reducere pesticidforbruget i kartoffelavl
8. Reducere pesticidforbruget i gartnerier
9. Reducere energiforbruget i gartnerier
10. Reducere næringsstofforbruget i gartnerier
Du skal være opmærksom på, at det samlede tilskudsgrundlag for det ansøgte projekt skal være mindst 300.000
kr. for indsatsområde 2, 3, 4, 6 og 7, og 100.000 kr. for indsatsområde 1, 5, 8, 9 og 10.

Der er afsat 145 mio. kr. til indsatsområde 1,
43 mio. kr. til indsatsområde 2,
70 mio. kr. til indsatsområde 3,
13 mio. kr. til indsatsområde 4,
45 mio. kr. til indsatsområde 5,
180 mio. kr. til indsatsområde 6,
25 mio. kr. til indsatsområde 7,
11 mio. kr. til indsatsområde 8,
33 mio. kr. til indsatsområde 9,
5 mio. kr. til indsatsområde 10.
I alt 570 mio. kr.

Kilde: lbst.dk/Sagro.dk

Følg EU-reformen her i avisen

EU får en ny fælles landbrugspolitik, Common Agricultural Policy (CAP). Den nuværende CAP er udløbet til nytår, og det betyder at et helt nyt sæt regler for, hvordan man får landbrugsstøtte, er trådt i kraft 1, januar 2023. Her i avisen følger vi implementeringen af de mange nye tiltag, regler og støttemuligheder, der følger med den nye CAP.

Hver uge vil vi beskrive, hvordan CAP-reformen rammer de danske landmænd, hvilke positive og negative konsekvenser ændringerne får for dansk landbrug, og vi vil følge med i, om de nye regler bliver implementeret efter hensigten.

Læs også