bannerPos

Forventer fortsat smidig griseeksport til Polen

Hos NV Randers forventer direktør Niels Vinderslev ikke, at de polske grænselukninger får nogen betydning for den danske eksport af smågrise til landet.

AF: HENNING K. ANDERSEN

JOURNALIST
15-03-2020 11:30
Selv om Polen natten til søndag lukkede grænsen til omverdenen, vil det formentlig ikke give problemer for transporten af smågrise fra Danmark, er udmeldingen fra Niels Vinderslev.

Natten mellem lørdag og søndag lukkede Polen grænserne til omverdenen i et forsøg på at stoppe udbredelsen af coronavirus. Den farlige sygdom har indtil videre ramt cirka 100 personer i landet, og nu prøver myndighederne på at minimere konsekvenserne af viruset i det store land.

Men de mange forholdsregler får formentlig ikke nogen mærkbar betydning for den danske eksport af smågrise til landet. Sådan lyder det fra Danmarks største eksportør af smågrise til landet, Niels Vinderslev, NV Randers. Dog følger man situationen tæt, og har lavet sit hjemmearbejde for at kunne imødegå udfordringer, fortæller han.

- Vi forventer ikke at der bliver problemer, men vi er i tæt dialog med vores kunder derovre. Der er en af dem, som har kontakter langt oppe i det polske system, så ham har vi fået nogle meldinger fra. Så indtil nu ser det ikke ud til at det skulle volde nogle problemer, siger Niels Vinderslev.

Kommer fint ud af Danmark

Fødevarestyrelsen har meldt ud, at man ikke kan udelukke, at lande nægter at modtage dyretransporter, og at myndighederne i et transitland så ville skulle tage stilling til, hvad der i givet fald skal ske med en transport. Men Niels Vinderslev maner til at man slår koldt vand i blodet, baseret på at de skærpede grænsetiltag ved den dansk-tyske grænse indtil videre ikke har haft betydning for eksporten.

- Hvis der skulle være nogle udfordringer, ville det nok være sådan mange steder, blandt andet også ved grænsen til Tyskland. Og der er der ingen problemer, så det forventer jeg heller ikke, at der bliver ved den tysk-polske grænse, siger Niels Vinderslev og fortsætter:

- Det er jo også sådan at det ikke er danske, men polske chauffører, der henter dyrene heroppe. Jeg satser på at det kommer til at glide.

 

Mykotoksiner i ensilagen kan forårsage dødsfald

Konsulent fra analysefirmaet Alltech anbefaler analyse af græsensilagen for at undgår mykotoksiner i køernes foder.

Glæder sig over stærk dokumentation for potentialet i biogas

Formanden for Biogasbranchen hilser rapporter om potentialet for biogas i Danmark yderst velkomment.

Hveden er godt i gang

KWS og BASF har etableret en demonstrationsmark, hvor strategier for vækstregulering og svampesprøjtning vurderes på tværs af seks forskellige sorter.

Regnvåd februar sænker foderudbyttet

Grundet den store vandmængde i februar er der meget vinterhvede, der er ødelagt. Den kommende omsåning med vårbyg betyder større omkostninger og lavere foderudbytte.

De første køer kommer nu på græs

Selvom kalenderen først lige er rykket frem til april, er de første besætninger så småt ved at gøre klar til at lukke køerne på græs. Vinteren har været mild, hvilket mange stedet har givet et stort græslag. Udfordringen bliver nu at få græsset i bund, så snart markerne kan bære.

Fejlklassificering af vandløb er roden til meget ondt

I det følgende opridses roderiet, set fra læserbrevsskribentens side, omkring kriterierne for at klassificere et vandløb som »kunstigt« eller »stærkt modificeret«, hvilket er forudsætningen for en vedligeholdelse, der sikrer imod oversvømmelser.

Udtagningsmoms – vær opmærksom på nye regler

Hvis man opfører bygninger til brug i sin momspligtige virksomhed, kan man trække moms fra på opførelsesudgifterne. Hvis man senere bruger bygningen til andre formål – for eksempel momsfri udlejning – skal den fratrukne moms betales tilbage lidt efter lidt. Denne regel og flere andre indenfor den såkaldte udtagningsmoms ændres – og det er vigtigt at være opmærksom for ikke at ende med en stor momsregning.

Selen bør indgå i gødningsplanlægningen af græs

Sundheden i besætningen kan øges, og der kan spares på indkøbte mineraler, hvis græsset gødes optimalt med selen.

Tid til etablering af fodergræs

Såningen af vårsæd er så småt kommet i gang, og dermed er det også tid for etablering af nyt fodergræs. En yderst vigtig disciplin, da der er tale om etablering af en afgrøde, der skal høstes på i måske 3-5 år.

Eksportørers advokat: Det bliver dyrt for Fødevarestyrelsen

Intern email til eksportkontrol-dyrlægerne viser, hvor stort et problem, at Fødevarestyrelsen har, mener advokat for eksportørerne, Hans Sønderby.
Side 1 af 1812 (36228 artikler)Prev1234567181018111812Next