Landbruget frygter coronakrise vil skævvride landet

Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer og tænketanken Cevea frygter at den økonomiske krise i kølvandet på coronakrisen, især vil ramme arbejdspladser i land- og yderkommunerne

CORONA Mens politikerne område efter område, lukker Danmark op igen ovenpå coronakrisen, frygter mange for de konsekvenser, som krisen vil afføde både samfundsmæssigt og økonomisk.

Blandt dem der frygter for udviklingen på landet kontra i byerne er Landdistrikternes Fællesråd, Landbrug & Fødevarer og tænketanken Cevea. De deler nemlig, ifølge avisen Danmark i JydskeVestkysten, at coronakrisen vil skævvride Danmark, hvor især landdistrikterne og yderkommunerne, vil blive taberne.

Det er især erfaringerne fra finanskrisen tilbage i 2008, der giver stof til bekymring. Dengang var det netop land- og yderkommunerne, der især mistede arbejdspladser, og som har haft sværets ved at skabe nye arbejdspladser igen.

Flere undersøgelser har bekræftet den udvikling.  Blandt andet en analyse fra Landbrug & Fødevarer, der viser, at mens antallet af arbejdspladser i byerne i perioden 2008 – 2018 steg med otte procent, tabte de danske yderkommuner omkring 10 procent af arbejdspladserne i samme periode.

Hos Cevea peger man på bedre uddannelsesmuligheder uden for de større byer som et af midlerne, til at vende udviklingen, mens man hos Landdistrikternes Fællesråd peger på blandt andet bedre infrastruktur i form af bedre internetforbindelser og veje.

 jba

Læs også