Urealistiske mål fremmer ikke grøn omstilling

Af Peter Kiær, formand for Bæredygtigt Landbrug, Storgårdsvej 1, 4690 Haslev

At stille urealistiske mål for landbrugets miljø- og klimapåvirkning ændrer ikke på landbrugets evne eller vilje til at opnå grønne mål ligesom det ikke ændrer på erhvervets omstillingsparathed. Det giver heller ikke et grønnere landbrug. Det er blot med til at presse erhvervet ud af Danmark. Er det mon det, politikere fra venstrefløjen ønsker?

Ingen her ude på landet er tvivl om, hvor vigtigt landbruget er for beskæftigelsen og landdistrikterne. Det er ude på landet fødevarerne bliver produceret, ikke bare til danske forbrugere, men til glæde for alle lande, der vægter dyrevelfærd og sunde kvalitetsfødevarer med lavt miljø- og klimaaftryk. Brug dog disse danske fødevareproducenter og deres faglige viden i den grønne omstilling.

Det politisk fastsatte 70 procents klimamål kan, som vi regner i dag, ikke nås uden mindst at halvere husdyrholdet. I øjeblikket har vi nået 16- 17 procent i det nationale regnskab, og hele 36 procent pr. kg produceret fødevarerenhed. Forskellen opstår, fordi vi producerer flere varer end i udgangsåret 1990. Det er samtidig en årsag til, at dansk landbrug bliver udråbt som en stor klimasynder. Vi producerer jo mad til ca. 15 mio. mennesker. Hvis vi nu kun lavede fødevarer til danskerne, ville vi produktionsmæssigt være mere ligestillet med vores kollegaer i udlandet omkring klimaregnskabet. Men resultatet ville uundgåeligt gøre Danmark fattigere med en langt lavere beskæftigelse. Uden at gavne verdens klima.

Et andet eksempel er kravet om kvælstofreduktion til en udledning på 38.800 ton N.

I øjeblikket er der en beregnet udledning på ca. 57.000 ton fra punktkilder, naturbidrag og landbrug. Hvis dansk landbrug skal opretholde sin nuværende produktion af fødevarer kan vi højst komme ned på omkring 50.000 tons kvælstof. Og det er endda meget svært at nå, med de værktøjer vi har i dag.

Hvis man omlagde hele landbruget til økologi, ville man ikke engang nå halvt i mål. Til gengæld ville dansk landbrug hurtigt miste konkurrencekraften, produktiviteten og mange måtte dreje nøglen om, uden at det ville hjælpe miljøet.

Bæredygtigt Landbrug påpeger derfor overfor alle ansvarlige politikere, at det overordnede mål: at bevare arbejdspladser og dermed produktion i landbruget skal opfyldes – samtidig med vi tager hensyn til miljø og klima.

Derfor har politikerne et ansvar om at fare med lempe og ikke kræve hurtigere udvikling end den nye teknologi kan følge med – samtidig med at de må presse på for at få CO2 optag i afgrøder, jord og rødder til at tælle positivt i landbrugets klimaregnskab, ellers kvæles fornuften af skøre regnemodeller.

Landbruget arbejder fortsat på en grøn omstilling – men vi er afhængige af ny teknolog, nye målemetoder, en realistisk politik og en passende tidshorisont. Vi vil fortsat være verdens grønneste landbrug – pres os ikke ud over kanten med urealistiske krav.

Læs også