Minister afviser Vagn Lundsteen

- Det er selvfølgelig ikke ulovligt at opjustere den målrettede regulering, fastslår fødevareminister Mogens Jensen.

DEBATINDLÆG I et indlæg fra planteavlsdirektør Vagn Lundsteen lyder det her på siden, at det ikke kun fagligt er kritisabelt, at regeringen har fremrykket miljøkrav i den målrettede regulering. Det er også decideret ulovligt. Han opfordrer dermed landmænd til at sige nej til efterafgrøder.

En politisk aftale er dog ikke et juridisk bindende dokument, og fra fødevareminister Mogens Jensen (S) bliver det da også pure afvist, at den efterfølgende politiske aftale, som de røde partier indgik mod slutningen af sidste år, strider mod nogle love.

- Der er ikke længere flertal for den tidligere regerings Fødevare- og landbrugspakke. Da vi overtog regeringsmagten, kunne vi se, at kvælstofudledningen ikke var faldet, og at der ikke er tilstrækkelig fremdrift i de kollektive virkemidler, forklarer Mogens Jensen og fortsætter:

Derfor var det nødvendigt, at vi gjorde noget mere, og derfor indgik regeringen en aftale om kvælstofindsatsen i 2020, hvor vi skruede op for den målrettede regulering til 3.500 tons kvælstofreduktion. Så nej, det er selvfølgelig ikke ulovligt at opjustere den målrettede regulering.

Symbolske retssager

Fra ministeren lyder det, at de eneste, der kan have interesse i at påstå, at den lovgivning folketinget har vedtaget skulle være ulovlig, er advokater, der ønsker at tjene penge på symbolske retssager.

- At folketinget stiller krav om en bedre miljøbeskyttelse er naturligvis ikke ulovligt. Jeg håber derfor ikke, det er rigtigt, at dette synspunkt bliver mere udbredt. Og jeg må tage kraftigt afstand fra de forhåbentlige få, der fremfører synspunktet om, at man som landmænd skulle have ret til at nægte at følge en lov, der er vedtaget af et flertal i folketinget.

- Vi har en lang og god tradition i Danmark for at diskutere vores uenigheder. Lad os blive ved med det, men selv at vælge hvilke love, man vil overholde, er ikke i orden, lyder det fra ministeren.

Læs også