Så rens da de vandløb op

Af Gustav Garth-Grüner, næstformand i Bæredygtigt Landbrug, Sandbygård, Glumsø

DEBATINDLÆG I weekenden blev flere byer – specielt i Vestjylland – igen ramt af oversvømmelser.

Kommunerne fralægger sig ansvaret, de kan ikke gøre mere. Det er borgernes eget ansvar, lyder det. I stedet drømmer kommunerne om vandparkeringspladser opstrøms. Når de er fyldte, vil der ske nøjagtigt det samme som i dag – hvor markerne er som en våd svamp: Vandet vil fortsætte i store masser ned ad og ud af vandløbet.

Den eneste metode til at holde vandet væk fra bredden er at give plads til vandet. Vores vandløb er en infrastruktur, der skal vedligeholdes som al anden infrastruktur.

Vandløbene har været misligholdt af ideologiske årsager i mange år. I Værebro Å på Sjælland og i Storå med tilløb til Gudenåen er der nu renset op, så dér kan vandet endelig komme væk.

I stedet for at sætte byer, huse, veje, parkeringspladser, natur og marker under vand – så rens da de vandløb op – så vandet kan komme væk. Jo før, jo bedre.

Læs også