Peger på uklarheder i ministeries forslag til nedlukningserstatning

Det er ikke kun minkvirksomheder, der er i tvivl, om Fødevareministeriets udkast til bekendtgørelse om nedlukningserstatning til minkavlere og følgeerhverv er fuldt dækkende. Også Finans Danmark efterlyser i et høringssvar mere præcise formuleringer.

Minkvirksomhederne er ikke de eneste, der er kommet i tvivl, om de – som regeringen har lagt op til – fuldt ud får dækket deres omkostninger ved nedlukningen af deres produktion i november måned sidste år. Nu peger også de finansielle institutters brancheforening, Finans Danmark, på det, de mener er en række uklarheder i Fødevareministeriets udkast til en bekendtgørelse om erstatning og kompensation til minkbranchen for nedlukningen af deres minkproduktion i november måned sidste år.

- Mange af minkavlerens aktiver, der overtages af staten og erstattes som følge af nedlukningen, er pantsatte i forbindelse med finansiering af minkavlerens virksomhed. Reglerne for nedlukningserstatningen er derfor også vigtige for de rettighedshavere, som har pant eller andre rettigheder i minkavlerens virksomhed, lyder det fra Finans Danmark i et høringssvar.

- Jo mindre usikkerhed, der er for rettighedshaverne omkring den forventede samlede erstatning, jo bedre grundlag er der for at kunne samtykke og dermed øge omfanget af forskudsbetaling til minkavlerne. Det vil bankerne og realkreditinstitutterne også bidrage til. Der er derfor behov for klare regler i bekendtgørelsen for, hvordan erstatningen skal fordeles og udbetales, efter den er gjort op, tilføjer Finans Danmark.

- Skaber usikkerhed

Organisationen peger blandt andet på, at det er vigtigt, at det fremgår af bekendtgørelsen, at erstatnings- og taksationskommissionen skal opgøre aktivets markedsværdi på tidspunktet før nedslagtning af minkene, det vil sige som going concern.

Derudover er de omtalte »standardværdier« ifølge Finans Danmark centrale for fastsættelsen af erstatning og fordeling mellem rettighedshavere, og organisationen beder derfor om indblik i dem, når de er fastsat. Finans Danmark vil også gerne have indblik i den kommende liste over aktiver, der bliver ydet erstatning, og præcis hvilke bygninger, der skal rives ned og fjernes.

En anden ting, som Finans Danmark peger på, er, at § 21 er en helt central bestemmelse, som i udkastet er »meget kortfattet formuleret, hvilket skaber usikkerhed om væsentlige forhold«.

Læs også