Analyse af regnskaber åbner mulighed for optimering

Der er en historisk god mulighed for at forbedre svineproducenternes og svinesektorens økonomiske robusthed. Det kræver dog en god skatteplanlægning, og at den enkelte landmand har styr på sin virksomhedsordning, påpeger rådgivningsselskab.

Det er vigtigt at få set på mulighederne for at optimere indkomsten efter et godt 2019, lyder det fra rådgivningsselskabet Sagro.

- Svinenoteringen nåede nye højder i uge 3, hvor prisen steg til 13,80 kroner, og det ser ud til at fortsætte i 2020 og ind i 2021, hvis vi kan holde svinepesten væk fra Tyskland og Danmark. Det er meget glædeligt, og vi kan også se i de regnskaber, vi får ud for 2019, at der er store skattepligtige indtægter hos vores kunder, fortæller direktør i Sagro Regnskab, Palle Høj.

Han oplyser, at Seges har foretaget en analyse af regnskaberne og mulighederne for gældsnedbringelse i 2019 og 2020.
 
Konklusionerne er, at der i alt kan afdrages cirka 17 milliarder kroner, svarende til 22 procent af svineproducenternes samlede gæld. Heraf næsten 2/3 af bankgælden og 15 procent af realkreditgælden.

Desuden er der mulighed for, at andelen af svinebedrifter med en gældsprocent over 80 falder fra 31,4 procent til 9,9 procent. Og andelen af svinebedrifter med en gældsprocent under 60 stiger fra 28,3 til 61,3 procent. 

Skatteplanlægning

Samlet set er der en historisk god mulighed for at forbedre svineproducenternes og svinesektorens økonomiske robusthed.

- Det kræver dog en god skatteplanlægning, og at den enkelte landmand har styr på sin virksomhedsordning og kan spare op i virksomhedsordningen til en foreløbig skat på 22 procent. Det er kompliceret, så det er vigtigt at søge den rigtige rådgivning, så du er sikker på, at virksomhedsordningen er rigtig optimeret, lyder det fra Sagro.

Kan man ikke spare op i virksomhedsordningen, er der mulighed for at gå ud af virksomhedsordningen og over i kapitalafkastordningen og på den måde måske få »repareret« sin virksomhedsordning, og så efterfølgende gå ind i virksomhedsordningen igen.

- Det er vigtigt at undersøge mulighederne, så du kan spare den større indkomst op, så der er mere til at afdrage på den typiske dyreste del af gælden i banken. Vi har set mange tilfælde, hvor det kan hjælpe at reparere på sin virksomhedsordning, og det er værd at gå til en skatteekspert og få mulighederne undersøgt, lyder det fra Sagro, der tilføjer:

- Er ens ægtefælle medarbejdende, kan I ofte også lave en lønaftale og ansætte ægtefællen til en højere løn, end maksimumregler om medarbejdende ægtefælle giver mulighed for. Vil du gøre det her fra 2020, vil det være en god ide at komme i gang allerede, da du skal bruge den ene af mulighederne hele året. 

Muligheder

Der er mange af- og nedskrivningsmuligheder, som det er vigtigt at anvende, og der er også forskellige værdiansættelsesmuligheder, hvis man for eksempel har afgrøder til salg og har beholdningen hen over statustidspunktet den 1. januar 2020, siger Palle Høj

Der er således meget, der kan gøres for at holde sin likviditet hjemme på ejendommen, så der kan afdrages på ens gæld, som beregnet ud fra prognoserne fra Seges, påpeger han.

mip

 

Læs også