Patriotisk Selskab: Skriv ikke under på aftale med Energinet

Baltic Pipe er en vigtig kamp for ejendomsretten – skriv ikke under på aftale med Energinet, lyder det fra Patriotisk Selskab.

- Anlæggelsen af Baltic Pipe-gasledningen begynder nu. Hos Patriotisk Selskab kan vi dog fortsat ikke anbefale, at du skriver under på en aftale med Energinet, før Energinet tilbyder en passende erstatning.

Sådan lyder det fra virksomhedsrådgiver Carsten Hansen, Patriotisk Selskab, i et brev til de lodsejere, der er berørt af Baltic Pipe-projektet.

Han er bekymret for den proces, der har været op til anlægsfasen, »idet vi har oplevet, at Energinets vilje til at lytte til lodsejerne har været meget begrænset, og vi har en klar opfattelse af, at de ikke respekterer ejendomsretten«.

Patriotisk Selskab vurderer, at den erstatning, der er afsat til hver enkelt lodsejer, er »ekstremt lav« sammenlignet med de samlede udgifter til anlæggelsen.

- Der er tale om en deklarationserstatning, selvom man kan argumentere for, at du reelt afstår hele dit areal på grund af de begrænsninger, gasledningen medfører – både ovenpå, hvor ledningen ligger, og i en zone på 250 meter på hver side, skriver Carsten Hansen.

Mister reelt arealet

Han råder også lodsejerne til at bede Energinet skrive ind i aftalen, at gasledningen anlægges i deres jord på »gæsteprincippet«.  Det betyder, at gasledningen ligger som »gæst«, og at Energinet skal betale for at flytte den, hvis du eller en kommende ejer på et senere tidspunkt skal bruge arealet til byggeri, skovrejsning, udvinding af råstoffer eller andet, som gasledningen forhindrer.

- Alternativt skal erstatningen være højere, svarende til en erstatning for en total arealafståelse, mener Carsten Hansen.

Han peger på, at Baltic Pipe-erstatninger sætter niveauet for tilsvarende projekter i fremtiden. Så selv om det har en økonomisk konsekvens at takke nej til Energinets tilbud, bør lodsejeren alligevel ifølge Carsten Hansen gøre netop det.

-…Patriotisk Selskab (mener), at du – og resten af landbruget – på sigt vinder mere ved at lade være med at skrive under, skriver han med henvisning til, at samfundets grønne omstilling vil medføre endnu flere omfattende projekter som Baltic Pipe med kabler, der skal transportere grøn energi fra landet og ind til byerne – og hermed endnu flere berørte lodsejere.

Og det bliver formentlig Energinet, der kommer til at stå for mange af projekterne, vurderer Carsten Hansen.

- Hvordan vi agerer nu, er derfor helt afgørende for fremtiden….Det er vigtigt, at vi står sammen om ikke at acceptere nogen begrænsninger af ejendomsretten, som ikke erstattes fuldt ud, lyder det fra virksomhedsrådgiveren.

Perspektiver

Han understreger, at hans holdning ikke er et spørgsmål om økonomi, men om principper om ejendomsrettens ukrænkelighed og nødvendigheden af lodsejerinddragelse.

Derfor håber Carsten Hansen, at de mange protester og eventuelle taksationssager vil blive bemærket af politikerne, så lodsejerne fremover kan få bedre vilkår i tilsvarende sager.

- Står vi ikke sammen, er det en erkendelse af, at ejendomsretten faktisk ikke er ukrænkelig – og stort set alle ministre i de ministerier, som lovgiver om det åbne land, vil fremover kunne gennemføre projekter, der krænker ejendomsretten, skriver Carsten Hansen.

Læs også