BL’s efterafgrødesag skal afgøres i landsretten

Bæredygtigt Landbrugs retssag springer byretten over. Det viser, hvor vigtig og principiel sagen er, lyder det fra Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrug har stævnet den danske stat for de obligatoriske målrettede efterafgrøder – og dét retsopgør hæves nu til at blive et anliggende for landsretten og ikke byretten.

- Jeg er glad for, at vores indstilling følges – sagen er principiel, og det rette sted at starte sagen vil være landsretten, fortæller Bæredygtigt Landbrugs chefjurist Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrugs gødnings- og vandplanssag, der har rødder i stævningen af staten for vandområdeplanerne tilbage i december 2016, verserer i forvejen ved Vestre Landsret. BL tog i september i år endnu et skridt i kampen for den danske landmands gødning – da foreningen stævnede staten for de obligatoriske målrettede efterafgrøder. BL har parallelt med retssagen en tilsvarende sag, verserende ved Miljø- og Fødevareklagenævnet.

- Det er en selvfølge, at vi i kampen for at sikre landmanden nok gødning forfølger de regler, der ikke er juridisk rigtige”, fortæller Nikolaj Schulz.

Chefjuristen hæfter sig i øvrigt ved, at Landbrugsstyrelsen netop har udarbejdet en miljøvurdering for de målrettede efterafgrøder for år 2021. Det sker ifølge styrelsen af »forsigtigheds-grunde og af hensyn til verserende sager«.

- Så må vi se, om reglerne for de obligatoriske målrettede efterafgrøder for 2021 er juridisk rigtige – jeg er ikke overbevist, men så tager vi bare en tur til, fastslår Nikolaj Schulz.

Bæredygtigt Landbrugs sag kører sideløbende med, at Agerskovgruppen også har en retssag kørende om efterafgrøder. Hos Landbrug & Fødevarer overvejer man også at køre en sag. For nylig efterlyste landbrugsorganisationen cases på landmænd, der er særligt hårdt ramte af kravet om målrettede efterafgrøder.

hka

Læs også