Efterlyser ideer til landskabshotel

Har du gode ideer til nyt landskabshotel på landbrugsejendom? Sådan lyder spørgsmålet til borgerne fra Ringkøbing-Skjern Kommune.

Med en idéhøring giver Ringkøbing-Skjern Kommune frem til 31. maj alle interesserede muligheden for at komme med forslag til planlægningen af et naturnært landskabshotel syd for Hvide Sande. Forleden var alle interesserede desuden inviteret til et dialogmøde om emnet.

Ringkøbing-Skjern Kommune går nu i gang med at udarbejde plangrundlaget for et landskabshotel på adressen Sønder Klitvej 214, hvor der i dag er en landbrugsejendom.

Foreløbig er der udarbejdet et 10-siders idéoplæg, og på baggrund af det indkalder kommunens Planafdeling alle interesserede til at komme med ideer og forslag til planlægningen inden den 31. maj.

- Idéhøringen giver mulighed for at stille spørgsmål på et tidligt tidspunkt i planprocessen, ligesom man kan komme med idéer og forslag til planlægningen og til emner, som skal have særligt fokus i miljøvurderingen af plangrundlaget, siger arkitekt og planlægger i Ringkøbing-Skjern Kommune, Lisa Bruhn Petersen.

Hun understreger, at idehøringen er åben for alle kommentarer og tilføjer, at alle ideer og forslag, der fremsendes til kommunen i idéhørings-perioden, bliver gennemgået og vil indgå i det materiale, der danner grundlag for den politiske stillingtagen til den videre proces.

Træffes der efterfølgende politisk beslutning om et planforslag udsendes dette i 8 ugers offentlig høring, hvor det ligeledes vil være muligt at komme med bemærkninger til planforslaget.

Nye muligheder

Politikerne i kommunens Økonomiudvalg gav allerede sidste sommer grønt lys for den foreløbige planlægning af landskabshotellet. Projektet flugter nemlig med byrådets ønske om at udvikle helårsturismen og sikre en bredere vifte af overnatningsmuligheder for turister ved Vestkysten. I øjeblikket begrænser overnatningsmulighederne sig i langt overvejende grad til sommerhusleje på ugebasis.

Planområdet for landskabshotellet er beliggende syd for sommerhusområdet Nygård og strækker sig i et bælte fra klitterne i vest til Sønder Klitvej i øst på en ca. 31 hektar stor grund, hvoraf de 7,5 hektar forventes udlagt til byggeri og resten tænkes fastholdt som uberørt naturområde.

Læs også