Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli

Selvstændige skal oplyse om deres indkomstforhold i 2018 senest mandag den 1. juli. Samme frist gælder for ægtefæller til erhvervsdrivende.

Af Søren Hjorth, chefkonsulent, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

I mange år har man brugt begreberne »selvangivelse« og »selvangivelsesfrist«. Disse begreber er nu afskaffet og erstattet af begreberne »oplysningsskema« og »oplysningsfrist«.

Der er dog ikke lavet om på fristen for at oplyse om indkomstforholdene i det år, der er gået.

- Normalt vil det være en fordel at betale restskatten senest den 1. juli 2019, der er sidste frist for at indbetale restskat frivilligt

Personer, der driver selvstændig virksomhed, skal derfor oplyse om indkomstforholdene i 2018 senest mandag den 1. juli 2019. Samme frist gælder også for ægtefæller til erhvervsdrivende.

Hvis oplysningsfristen ikke overholdes, skal der som udgangspunkt betales et skattetillæg, der kan løbe op i 5.000 kroner, afhængigt af hvor længe fristen overskrides.

Skal du betale restskat?

Hvis det ved opgørelsen af indkomsten for 2018 viser sig, at du skal af med en restskat af en vis størrelse, skal du være opmærksom på reglerne for betaling af restskat for 2018.

Normalt vil det nemlig være en fordel at betale restskatten senest den 1. juli 2019, der er sidste frist for at indbetale restskat frivilligt.

Hvis du betaler restskat i perioden 1. januar til og med 1. juli 2019, skal du betale en rente på 2,2 procent, regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Venter du med at betale til efter den 1. juli 2019, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 4,2 procent.

Hvis du ikke betaler restskatten senest den 1. juli 2019, regner Skattestyrelsen din restskat (inklusiv procenttillæg) op til 20.944 kroner ind i din forskudsskat for 2020.

Restskat, m.v., over 20.944 kroner opkræves i tre rater i august, september og oktober 2019.

Har du betalt for meget?

Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat, hvis du har betalt for meget i skat i 2018.

Tidligere fik man en skattefri procentgodtgørelse af den overskydende skat, men da procentsatsen for indkomståret 2018 er på 0 procent, får man ingen godtgørelse i år.

I nogle tilfælde kan det trække ud med udbetaling af overskydende skat. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis beløbet er over 100.000 kroner, eller hvis der er gæld til det offentlige, som skal modregnes.

Rente- og procenttillæg

Eksempel på renter/procenttillæg ved restskat på 100.000 kroner:

Betaling senest 31. december 2018           Betaling 1. juli 2019 Betaling efter 1. juli 2019

Rente: 0 kroner         Rente: 100.000 kroner × 2,2 procent × 182/365 = cirka 1.097 kr.                 Fast tillæg: 100.000 kroner × 4,2 procent = 4.200 kroner

Renten og procenttillægget er ikke fradragsberettigede.

Læs også