bannerPos

Husk at give oplysninger om dine indkomstforhold senest 1. juli

Tidligere fik man en skattefri procentgodtgørelse af den overskydende skat, men da procentsatsen for indkomståret 2018 er på 0 procent, får man ingen godtgørelse i år. Foto: Thinkfoto.dk

Redaktionen

22-06-2019 15:01
Selvstændige skal oplyse om deres indkomstforhold i 2018 senest mandag den 1. juli. Samme frist gælder for ægtefæller til erhvervsdrivende.

Af Søren Hjorth, chefkonsulent, Jura & Skat, Seges, Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.

I mange år har man brugt begreberne »selvangivelse« og »selvangivelsesfrist«. Disse begreber er nu afskaffet og erstattet af begreberne »oplysningsskema« og »oplysningsfrist«.

Der er dog ikke lavet om på fristen for at oplyse om indkomstforholdene i det år, der er gået.

- Normalt vil det være en fordel at betale restskatten senest den 1. juli 2019, der er sidste frist for at indbetale restskat frivilligt

Personer, der driver selvstændig virksomhed, skal derfor oplyse om indkomstforholdene i 2018 senest mandag den 1. juli 2019. Samme frist gælder også for ægtefæller til erhvervsdrivende.

Hvis oplysningsfristen ikke overholdes, skal der som udgangspunkt betales et skattetillæg, der kan løbe op i 5.000 kroner, afhængigt af hvor længe fristen overskrides.

Skal du betale restskat?

Hvis det ved opgørelsen af indkomsten for 2018 viser sig, at du skal af med en restskat af en vis størrelse, skal du være opmærksom på reglerne for betaling af restskat for 2018.

Normalt vil det nemlig være en fordel at betale restskatten senest den 1. juli 2019, der er sidste frist for at indbetale restskat frivilligt.

Hvis du betaler restskat i perioden 1. januar til og med 1. juli 2019, skal du betale en rente på 2,2 procent, regnet fra 1. januar til og med betalingsdagen. Venter du med at betale til efter den 1. juli 2019, skal du i stedet for renten betale et fast procenttillæg på 4,2 procent.

Hvis du ikke betaler restskatten senest den 1. juli 2019, regner Skattestyrelsen din restskat (inklusiv procenttillæg) op til 20.944 kroner ind i din forskudsskat for 2020.

Restskat, m.v., over 20.944 kroner opkræves i tre rater i august, september og oktober 2019.

Har du betalt for meget?

Skattestyrelsen udbetaler overskydende skat, hvis du har betalt for meget i skat i 2018.

Tidligere fik man en skattefri procentgodtgørelse af den overskydende skat, men da procentsatsen for indkomståret 2018 er på 0 procent, får man ingen godtgørelse i år.

I nogle tilfælde kan det trække ud med udbetaling af overskydende skat. Det kan for eksempel være tilfældet, hvis beløbet er over 100.000 kroner, eller hvis der er gæld til det offentlige, som skal modregnes.

Rente- og procenttillæg

Eksempel på renter/procenttillæg ved restskat på 100.000 kroner:

Betaling senest 31. december 2018           Betaling 1. juli 2019 Betaling efter 1. juli 2019

Rente: 0 kroner         Rente: 100.000 kroner × 2,2 procent × 182/365 = cirka 1.097 kr.                 Fast tillæg: 100.000 kroner × 4,2 procent = 4.200 kroner

Renten og procenttillægget er ikke fradragsberettigede.

Tiden er afgørende når man snakker om digital dermatitis

Selvom det føles som om, at en digital dermatitis kommer af sig selv, ja så forsvinder den ikke af sig selv. Den kræver altid behandling, og jo hurtigere man sætter i gang, desto større er succesraten, lød det onsdag da udenlandske eksperter gjorde en gruppe nordjyske landmænd og klovbeskærere klogere på klovlidelsen. Først i Støvring og senere på bedriftsbesøg ved Aalborg.

- Vi vil gøre en hel del anderledes fremadrettet

På baggrund af PRRS-smitten fra ornesæden hos Hatting afholdt Seges Svineproduktion i sidste uge to informationsmøder om situationen i Horsens. I denne uge blev Fagligt Nyt i Horsens indledt med aktuel information om den kritiske situation – netop i Horsens. Den kom fra afdelingschef for Veterinær & Kvalitetsforhold, Seges, Bent Nielsen.

Kliplev-biogas er klar til at indgå aftaler med landmænd

Nu kan landmænd indgå en leverandøraftale med biogasselskabet i Kliplev.

Arlas ikoniske mælkekasser skifter farve til sort

Arla lancerer nu mere klimavenlige mælkekasser. Det betyder farvel til de grønne mælkekasser.

Kender du papirtypen?

Både jeg og mine gode kolleger her i Seges og DLBR vil rigtig gerne hjælpe »papirtype-landmanden« ved at gøre hans livs meget lettere, skriver Morten Langgaard.

Danmark vil vise verden hvordan man investerer grønt

Regeringen vil stille sig i spidsen for arbejdet med at tiltrække flere private investeringer til grøn energi på globalt plan. Investeringsbehovet er enormt, og der skal kanaliseres langt flere midler fra private investorer, hvis den grønne omstilling skal lykkes i tide.

Hvor går spildevandet hen, når det går ud?

Rigtig meget spildevand renses ikke, selvom vi betaler for det. Det går ud over miljøet, mener skribenten.

Ny jordfordelingsfond er startskuddet til noget større

Partierne bag Tørkepakken fra sidste år er blevet enige om, hvordan den multifunktionelle jordfordelingsfond på 150 millioner kroner, som de her aftalte, skal se ud og fungere i praksis.
Side 1 af 1637 (32728 artikler)Prev1234567163516361637Next