Genoptager Baltic Pipe-arbejde trods miljøafgørelse

Selv om Miljøklagenævnet har trukket Energinets tilladelse til at fortsætte arbejdet på Baltic Pipe-gasledningen tilbage, har bygherren for det omdiskuterede projekt fået lov at genoptage arbejdet på visse strækninger.

Flere steder har arbejdet med Baltic Pipe-ledningen ligget stille længe, men på visse strækninger genoptages arbejdet nu. Foto: Erik Hansen

Der er igen mennesker på Baltic Pipe-byggepladser flere forskellige steder i Danmark. Miljøstyrelsen har nemlig givet bygherren, Energinet, tilladelse til genoptage arbejdet på flere udvalgte steder på strækningen, selv om Miljøklagenævnet tidligere i år inddrog miljøtilladelsen til projektet.

Der må således arbejdes på rørledningen fra Houstrup Strand/Blåbjerg i Vestjylland til og med modtageterminalen Nybro, fra Brylle til Nyborg på Fyn, og fra Kongsmark på Sjælland til samlingspunktet med en rørledning over Østersøen samt ved kompressorstationen og transformerstationen ved Everdrup i Sydsjælland.

På de steder, hvor arbejdet ikke kan fortsætte på nuværende tidspunkt, er der udsigt til, at det arbejde skal foretages i løbet af foråret 2022.

Nye processer venter

Miljøklagenævnet havde trukket byggetilladelsen til projektet tilbage, fordi det ikke var tilstrækkeligt belyst, hvordan de såkaldte bilag IV-arter, for eksempel hasselmus, birkemus og flagermus og deres yngle- og rasteområder, bliver beskyttet under arbejdet med Baltic Pipe-forbindelsen.

Og selv om Energinet har fået lov til at sætte nøglen i maskinerne på visse dele af forbindelsen, venter der nu et større administrativt arbejde for myndighederne. Det oplyser Miljøstyrelsen til Effektivt Landbrug.

- Afgørelsen fra klagenævnet betyder, at der nu skal laves en opdateret miljøkonsekvensrapport og køres en ny MV-proces (Miljøvurderingsproces, red.), siger Niels Bjørkbum, der er kontorchef i Miljøstyrelsen.

- Hovedkritikken har gået på stillingtagen til de rette afværgeforanstaltninger i forhold til de tre bilag IV-arter, så det vil skulle beskrives tydeligt i den kommende rapport, siger han.

Lang sagsbehandling

Hos styrelsen er man ærgerlige over Miljøklagenævnets afgørelse om at inddrage byggetilladelsen.

- Der er lavet et stort arbejde med at beskrive foranstaltninger i projektet og taget rigtig mange hensyn til natur og miljø, så det er rigtig ærgerligt, at det alligevel ikke er lykkedes at ramme inden for skiven, siger Niels Bjørkbum.

Ifølge kontorchefen kan der gå lang tid, inden der kommer en ny afgørelse fra Miljøklagenævnet.

- Vi må bare tage til efterretning, at praksis er meget restriktiv, og at der ikke må være uklarheder i projektet af nogen art på MV-tidspunktet. Et groft bud på sagsbehandlingstiden, til der foreligger en ny afgørelse, er seks til otte måneder, siger han.

Læs også