Succeshistorie med bornholmsk gylle

Der er basis for at skalere produktionen af biogas betydeligt op på Bornholm, og det er væsentligt for fremtiden, lyder det fra Bornholms Landbrug & Fødevarer.

I efteråret 2021 gennemførte Bornholms Landbrug & Fødevarer tre klimaworkshops med deltagelse af 14 talere og en række landmænd fra øen. En af talerne var leder på Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, og et af hans budskaber var klart:

- Han sagde, at hvis vi skal i mål med en reduktion med CO2-delen og forfølge 2030- og 2050-klimamålene, skal der produceres mere biogas på Bornholm.

Det fortæller direktør for Bornholms Landbrug & Fødevarer, Thomas Bay Jensen.

Og det budskab har fået landbrugsorganisationen til at rykke på biogasdagsordenen, for der er, ifølge direktøren, et væsentligt potentiale for at øge biogasproduktionen på klippeøen.

- Der er sandsynligvis potentiale for fire til fem gange mere biogasproduktion på Bornholm, end vi har i dag. Men det kræver selvfølgelig, at kapaciteten på det nuværende anlæg bliver forøget på tilsvarende vis, eller at man laver kombination af decentrale og centrale anlæg, eller laver nye anlæg, siger han til LandbrugØst.

Klar til samarbejde

Derfor er Bornholms Landbrug & Fødevarer nu klar til at komme på banen med en forkromet plan for fremtiden, der skal give et større bidrag til den grønne omstilling, oplyser Thomas Bay Jensen. Han peger på, at et samarbejde med den tunge transport samt fly- og skibstrafikken vil være oplagt.

- Hvis der skal komme en afsætning ud af biogasproduktionen, kræver det, at der er nogle købere til det, så landmanden også får værdi ud af sende mere gylle gennem biogasanlægget. Og det er der jo netop fra tunge transport, fly og skibstrafikken, siger han.

Og transportsektoren står overfor krav om at skulle øge andelen i deres brændstof fra grønne energikilder som netop biogas indenfor relativ kort tid.

- Det gør jo, at der er et afsætningstræk, og det vil sige, at der rent faktisk er nogle, der er interesseret i at få noget flydende grønt brændstof inden for ret kort tid. Og det er her vi tænker, at hvis det her skal lykkes, så skal alle led i kæden hænge sammen, siger Thomas Bay Jensen.

Grønt brændstof på fly

Derfor er der både brug for en større samlet produktionskapacitet på øen samt mulighed for at lave grønt brændstof via power-to-X-teknologien, hvor der eksempelvis kan produceres metanol til brug for transportsektoren.

Hos flyselskabet DAT er der pæn interesse for at udvikle en sådan forretningsmodel, siger direktør Jesper Rungholm.

- Det kunne jo være en fantastisk historie for Bornholm, at det brændstof, som DAT skal bruge på flyene, rent faktisk bliver produceret af gyllen fra Bornholm.

Thomas Bay Jensen

- Vi skal have det nye bæredygtige brændstof til øen. Vi må lige nu kun blande halvdelen af tankindholdet op med det her, men vi kunne lige så godt sørge for at der holdt en tankbil med 50 procent, altså den maksimale tankbeholdning, og så begynde at hælde det på flyvemaskinen og begynde at flyve med det, og gøre flyvningen endnu mere grøn med det samme, siger han til TV2 Bornholm.

Et sådant samarbejde kunne være en succeshistorie for bornholmsk landbrug, mener Thomas Bay Jensen.

- Det kunne jo være en fantastisk historie for Bornholm, at det brændstof, som DAT skal bruge på flyene, rent faktisk bliver produceret af gyllen fra Bornholm, siger Thomas Bay Jensen.

Det nuværende biogasanlæg på klippeøen, der ligger nær Aakirkeby, er blevet optimeret til fuld produktion, og leverer i dag varme og el til 320 husstande, men producerer mere energi, end de kan afsætte.

Læs også