Så stor er biogasrekorden for 2022

I 2017 udgjorde biogas 5,23 procent af gasforbruget i Danmark. Siden da er det tal flerdoblet.

Det er blevet set som en redning, både for industrien, men også for private. Biogassen, der kan erstatte fossil energi i en tid med store klimaambitioner og krig i Europa, der har sat den hidtidige energiforsyning under pres.

Og biogassen har de seneste par år stået for en større og større andel af gasforsyningen i Danmark. Det bekræfter nye tal fra Energinet Data Service. 

I 2022 fortsatte den hastige udvikling, der især har været i gang siden 2019, hvor biogasandelen i det danske gasforbrug lå på 10,21 procent. I 2020 var tallet 16,89 procent, i 2021 steg det til 21,75 procent, men sidste år steg tallet til hele 33,73 procent, altså en stigning på små 12 procentpoint sammenlignet med året før. 

Den udvidede biogasproduktion har været med til at sikre de danske lagre af naturgas. Tal fra Danmarks Statistik viser, at det danske naturgaslager i sidste uge udgjorde 32.637 terajoule, mod 23.001 TJ i uge 1 i 2022. 

Hjælper den grønne omstilling

Også i forhold til den grønne omstilling er den øgede biogasproduktion et udtryk for fremskridt. Biogasproduktionen, der i rene tal udgør 800 millioner kubikmeter gav i 2022 en netto reduktion af drivhusgasser med 1,5 millioner tons CO2-ækvivalenter.

Og hvis man spørger hos Biogas Danmark, er potentialet for udviklingen af biogassen i Danmark betydeligt større. Allerede fra 2027 kan netto drivhusgasreduktionen fra biogas komme op på 3,7 millioner tons CO2-ækvivalenter, heraf næsten 1 million tons i form af reduceret metanudledning fra husdyrgødning, der i fremtiden udsluses hurtigere til biogasanlæggene. 

Branchen er i fuld gang

Hertil kommer yderligere et klimapotentiale på mere end 1,5 millioner tons CO2 ved anvendelse af biogen CO2 fra biogas til CO2-lagring. Det skriver Biogas Danmark i en pressemeddelelse.

- Det er glædeligt, at statsministeren i sin nytårstale slog fast, at det ikke kun er vigtigt at sætte nye mål for den grønne omstilling, men at det i lige så høj grad handler om at komme i mål. Det er vigtigt at fastholde fokus på at få realiseret de forventede drivhusgasreduktioner, og på den front er biogasbranchen allerede i fuld gang og klar til hurtigt at levere markant større bidrag, fastslår Henrik Høegh, formand for Biogas Danmark.

Den tidligere regering skrev sidste år, at man forventede, at biogassen ville kunne dække 70 procent af gasforbruget i 2030, og at det samlede gasforbrug ville være faldende frem mod 2040.

Læs også