Fagligt møde i flot roemark

KWS og BASF holdt for nylig det første af fire fyraftensmøder, og det foregik i en flot roemark på Gyldenholm Gods.

De efterhånden mangeårige fyraftensmøder med afsluttende grill er et samarbejde mellem KWS ved Elo West Larsen (til venstre) og BASF ved Anders Christensen (til højre). Foto: Jørgen P. Jensen

- Det er en ualmindelig pæn og ukrudtsfri roemark helt uden stokløbere.

Sådan lød en af de rosende kommentarer fra de godt 20 interesserede sukkerroedyrkere, der havde fundet vej til Gyldenholm Gods’ roemarker syd for Slagelse.

Her afholdt KWS og BASF i forening ét af deres efterhånden traditionsrige fyraftensmøder, hvor programmet først er en times komprimeret fagligt nyt fra de to arrangører og derefter stående taffel fra den medbragte grill.

- Det er mindst 12. år, vi holder en stribe af disse vejkantsmøder på dette tidspunkt mellem høst og såning, fortæller Elo West Larsen, der er chef for KWS Scandinavias afdeling for sukkerroer.

Fra rod til sukkerprocent

Efter velkomsten ude midt blandt de kraftige roer, gennemgik Elo West Larsen betydningen af at sikre en god dyrkningsøkonomi for de enkelte roesorter.

- Hidtil har vi haft roesorter med et stort rodudbytte. Men der kommer nu nye sorter på markedet med fokus på en meget høj sukkerprocent.

Det drejer sig blandt andet om de nye sorter Fabienna KWS, Gabriela KWS samt måske Caprianna KWS, der er ved at skubbe den ellers dominerende KWS-sort, Daphna KWS, ud i Sverige.

- Det kan let blive en forskel på 2.000 kroner pr. hektar i dyrkningsøkonomien om man vælger en ny højtydende roesort med højt sukkerudbytte. Og det bedste grundlag for at vurderer sorterne er de sortsforsøg og beregninger, som man hvert år kommer med fra Nordic Beet Research, fastslår Elo West Larsen.

Svampe og ukrudt

Anders Christensen fra BASF gennemgik også økonomien ved især svampebekæmpelsen i sukkerroer.

- Nettomerudbyttet har i Landsforsøgene i de sidste mange år ligget omkring 1.500 kroner pr. hektar ved svampebekæmpelse.

Han gennemgik en strategi med tre svampebehandinger, og pegede derefter på ukrudtsmidlet Focus Ultra som et effektivt non-ALS middel til blandt andet bekæmpelse af genstridige græsser i roemarker.

Læs også