Højeste niveau i 30 år: Ekstra mange æg

På fem år er ægproducenternes økonomiske fodaftryk vokset med 44 procent og bidrager nu med en bruttofaktorindkomst på 650 millioner koner, som skabes af 642 personer. Produktionen er tilbage på højeste niveau i mere end 30 år, viser en analyse fra Landbrug & Fødevarer.

Forbrugsundersøgelser fra Landbrug & Fødevarer i perioden 2011-18 viser, at forbrugernes opfattelse af æg er ændret markant.

Andelen, der forbinder ”forhøjet kolesterol” med indtagelse af æg, er faldet kraftigt i takt med, at nye videnskabelige undersøgelser har vist, at indtagelse af æg ikke øger risikoen for hjertekarsygdomme.

I samme periode er der en stigende andel af befolkningen, der mener, at æg er sunde.

Samfundsøkonomien

Denne positive udvikling er også slået igennem på producenternes bidrag til samfundsøkonomien.

Det direkte og indirekte bidrag til bruttofaktorindkomsten fra produktionen af æg er steget 44 pct. fra 452 mio. kr. i 2013 til 653 mio. kr. i 2018.

Læs også