Nyt produkt kan bekæmpe blodmider hos fjerkræ

MSD Animal Health lancerer et nyt produkt, Exzolt, til behandling af blodmider hos hønniker, avlsdyr og æglæggende høns.

Blodmider hos fjerkræ kan medføre kannibalisme, blodtab, vægttab, nedsat ægproduktion og forringet ægkvalitet. De kan ydermere overføre Salmonella eller Mycoplasma1. Forekomsten af blodmider i Europa er estimeret til at medføre et årligt tab på 360 millioner Euro.

Exzolt anvendes i drikkevandet og skal gives to gange med syv dages mellemrum. For at opnå fuld terapeutisk effekt af produktet er det vigtigt at begge behandlinger gennemføres. Tilbageholdelsestiden efter anvendelse af Exzolt er nul dage for æg og 14 dage for kød.
 
Det aktive stof i Exzolt er fluralaner. Fluralaner virker ved at hæmme af dele af leddyrs nervesystem. Exzolt har en systemisk virkning på miden, og det  betyder, at den dræbende effekt indtræffer efter, at miden har suget blod fra behandlede høns. Derudover medvirker Exzolt til at bryde midens livscyklus, idet fluralaner forhindrer hunmidernes ægproduktion i 15 dage efter den første behandlingsdag.
 
Produktet har ingen kendte bivirkninger, og der blev ikke observeret bivirkninger eller set påvirkning af ægproduktionen efter behandling på op til fem gange den anbefalede dosis.
 
Exzolt  kommer i 1 liters pakningsstørrelse, som er beregnet for 2 behandlinger af 5000 høns med en vægt på hver 2 kg.

Læs også