Ønsker burde være en statusseddel med flueben

Jule- og nytårshilsen fra Nordsjællands Landboforening.

Af formand Lars Jonsson

Op til jul er der udvekslet mange lister med ønsker, der kan bringe glæde og tilfredsstille behov. Øverst på min egen liste, den der altså er dedikeret til politikere og embedsværk, står faglighed, grundighed og sund fornuft. Det burde ikke være ønsker, men snarere en statusseddel med flueben ved alt.

I foråret 2022 bestilte landboorganisationerne på Sjælland analyser af de faktorer, som påvirker vandmiljøet og den økologiske tilstand i kystvandene.

Årsagen er, at de nye vandplaner (VP3) peger på landbruget som primær årsag til dårlig økologisk tilstand i fjordene. Dermed lægger de op til, at det er på dyrkningsfladen, der skal gøres en indsats.

Det er et krav, som kan blive svimlende dyrt for den enkelte landmand, og endda være effektløs, hvis det viser sig, at landbruget ikke er ene om påvirkningen af vandmiljøet.

Det var at ønske, at den ansvarlige styrelse med faglig stolthed, grundighed og eget initiativ havde belyst flere faktorer – for eksempel spildevandspåvirkningen af vandmiljøet.

I samme moment kunne de stille spørgsmålet, om det kan passe, at der i Roskilde Fjord kun er vandudskiftning én gang om året. Det gjorde de ikke, og politikere og organisationer m.fl. har heller ikke stået i kø for at spørge ind til, om samfundet nu får valuta for pengene – har de foreslåede indsatser i VP3 overhovedet en effekt?

Penge på tiltag uden effekt

Ikke overraskende viste fjordanalyserne, at spildevand spiller en stor rolle sammen med blandt andet brinkerosion, fosfor m.fl. De viste også, at antagelsen om én årlig vandudskiftning, er forkert. Den er snarere månedlig. Vi står altså i en situation, hvor der kan stilles spørgsmål ved, om det faglige grundlag, som VP3 hviler på, er godt nok funderet.

Samme spørgsmål melder sig, når det kommer til beskyttelse af grundvandet, som vi alle har en interesse i at passe på. Er det faglige grundlag i orden i indsatsplanlægningen, og har vi alle faktorer med? Hvem stiller spørgsmålet, og hvem stiller krav til det faglige grundlag og grundigheden?

Set fra min stol er det da sund fornuft og fagligt korrekt at løsrive sig fra tunnelsynet og se bredere på både årsager og løsninger, så vi undgår at bruge penge på tiltag uden effekt. Her ønsker jeg både politikere og grønne organisationer på banen.

Jeg ser frem til 2023, hvor jeg i Landbrug & Fødevarers nye forretningsudvalg fortsat skal arbejde for vores erhverv. Tak for opbakningen.

Glædelig jul og godt nytår.

Læs også