Dansk insektfirma spreder vingerne mod udlandet

Efter et par års investeringer, en række lukrative pilotprojekter og en nu solid driftsøkonomi, er den danske insektfabrik Enorm Biofactory, der primært producerer protein til foder, snart klar med en opskalering af virksomheden i Danmark. I forbindelse med opskaleringen tror ejerkredsen på højtflyvende resultater i udlandet, og de tidlige planlægningsprocesser om fabrikker udenfor landets grænser er allerede i luften.

Læs side 6-7

Foto: Enorm

Læs også