Kanter

Evt. til plantekanten

Der er håb om en regelændring

Der er stor politisk enighed om det problematiske i EU-forordningen, der kommer til at medføre et forøget brug af antibiotika blandt danske dyrlæger. Det skaber håb blandt de der demonstrerede tirsdag foran Christiansborg.

Indland 

Side 4-5

 

Uforstyrrede blomsterstriber nytter

Blomsterstriberne har effekt på antallet af nyttedyr i marken og dermed også på antallet af skadedyr. Det viser studier ret entydigt. Sikkert er det, at effekten er størst tæt på blomsterstriberne, og at effekten øges med tid. 

Planter

Side 10

Læs også