Dækningsbidrag på knap 10.000 pr. hektar i frømarker

DLFs frøavlere havde i 2019 en indtjening på 13.800 kroner pr. hektar og et DB1 på 9.700 kroner pr. hektar, viser slutafregningen, der blev udbetalt til avlerne torsdag.

En indtjening på 13.800 kroner pr. hektar og et DB1 på 9.700 kroner pr. hektar. Det var indtjeningen for DLFs frøavlere i 2019, viser slutafregningen, der blev udbetalt til avlerne torsdag.

- Dermed placerer frøhøsten 2019 sig indtjeningsmæssigt pænt i rækken af høstår, hvor dækningsbidraget i frø har været omkring 10.000 kroner pr. hektar, lyder det fra DLF.

Mængdemæssigt satte den danske frøhøst i 2019 rekord. DLF oplyser, at udbytteindekset landede på 107 i gennemsnit for alle arter i forhold til et femårs gennemsnit.

- Den største art, alm. rajgræs, leverede et indeks på 111, og andre store arter som strandsvingel og engrapgræs leverede også høje udbytter, mens rødsvingel og især hvidkløver lå under gennemsnitsniveauet, skriver DLF i en meddelelse.

Usikkerhed

DLF lægger ikke skjul på, at internationale handelsrestriktioner og corona-nedlukninger midt i højsæsonen har været store usikkerhedsfaktorer, der kræver stor omstillingsparathed og fleksibilitet i hele forsyningskæden.

- På trods af disse svære odds er afsætningen af frø overordnet set forløbet tilfredsstillende i sæsonen 2019/20, lyder det fra DLF.

- Vi glæder os over, at vi i 2019 fik den største høst i DLFs historie. Rent afsætningsmæssigt har sæsonen været udfordret, men alt i alt har vi haft et pænt salg i de fleste markeder, siger Anders Mondrup, avlsdirektør i DLF.

- Derfor kan vi kunnet finalafregne avlerne med i gennemsnit 13.800 kr. pr. ha. Det giver avlerne en indtjening i frø, der er på samme høje niveau som de senere år.

I forhold til acontoudbetalingerne i december, hvor DLF-avlerne fik udbetaltt acontobeløb på 75 procent af den forventede afregningsrpris, er restudbetalingen til avlerne toppet med knap 30 millioner kroner.

mip

Læs også