Nem løsning kan give store konsekvenser

På generalforsamlingen i Sjællandske Familielandbrug erklærede formand Ole Karmsteen, at han frygter konsekvenserne af høje CO2-afgifter.

- Den danske bestand af kvæg er halveret de seneste 40 år, så det er altså ikke de danske køers skyld, at klodens temperaturer stiger. Foto: Jesper Hallgren På generalforsamlingen i Sjællandske Familielandbrug slog formanden Ole Karmsteen et slag for at værne om værdierne på landet. Arkivfoto

Mange af forårets generalforsamlinger er blevet udskudt som følge af corona-pandemien, men nu har også Sjællandske Familielandbrug klaret den del.

Det foregik med omkring 30 deltagere i landbocentret i Sorø, hvor formand Ole Karmsteen aflagde en beretning, der bød på lidt af hvert.

Indledningsvis glædede Ole Karmsteen sig over, at vi er på vej mod mere normale tilstande, så vi kan mødes nogenlunde frit, give hånd og handle ind uden mundbind.

Konsekvenserne af corona-pandemien var meget vidt forskellig, og Ole Karmsteen kom hurtigt ind på »nedslagtningen« af minkerhvervet.

- Vi mener selvfølgelig ikke, at det er rimeligt, at en så indgribende beslutning bliver taget på et så løst og dårligt belyst grundlag. Vi håber, at det ender med at minkavlerne får en ordentlig erstatning. Også selv om det bliver en kæmpe regning til os skatteydere, lød det blandt andet fra Ole Karmsteen.

Kvægbestand halveret

Han påpegede i den sammenhæng, at de mange penge kunne være brugt meget bedre andre steder – for eksempel på grøn omstilling og klima.

- Et bredt flertal i Folketinget har besluttet, at vores nationale CO2-udledning skal reduceres med 70 procent inden 2030. Der er dog ingen, der ved hvordan det skal foregå.

- Jeg kan frygte, at man forfalder til den nemme løsning. Nemlig at jage det vareproducerende erhvervsliv ud af landet. Det kan man gøre med høje CO2-afgifter, og så ellers – meget bekvemt – glemme at klimagasser ikke respekterer grænser.

- Det kan for eksempel komme til at gå ud over de danske køer. Hvis danske kvægproducenter bliver pålagt store afgifter, mens udenlandsk kød og mejeriprodukter slipper gratis, vil danske produkter givetvis forsvinde fra butikkerne.

Ole Karmsteen tilføjede i den forbindelse, at den danske bestand af kvæg i forvejen er halveret de seneste 40 år, så han gjorde opmærksom på, at det altså ikke er de danske køers skyld, at klodens temperaturer stiger.

Vigtige værdier på landet

Formanden kom ind på flere andre politiske emner, og han slog også et slag for at værne om de vigtige værdier, der er ved at bo ude på landet.

- Det er vigtigt, at vi kan tiltrække mennesker fra byen, til erstatning for dem der flytter den anden vej. Vi skal derfor passe på de kvaliteter, der er ved at bo uden for de store byer. Det er selvfølgelig noget som nærhed til skov og strand, god plads i naturen, roen og følingen med årets gang.

Det vi, som mindre landbrug, kan gøre er at forsøge, at gøre vores landbrug til en del af hele den gode oplevelse. Det har vi langt bedre mulighed for end de store landbrug, pointerede Ole Karmsteen i sin beretning på generalforsamlingen, hvor Ane Popp-Kristensen fra VKST blandt andet orienterede om det regionale politiske arbejde.

Intern undersøgelse

Bestyrelsen i Sjællandske Familielandbrug har det seneste år ringet rundt til et udpluk af foreningens medlemmer for at tage temperaturen.

- Vi fik mange gode snakke. Hovedlinjerne var, at rigtigt mange havde andet erhverv ved siden af deres landbrug, som typisk ikke var særligt stort. De foretog en stor del af markarbejdet selv med billige maskiner eller i samarbejde med naboen.

- Hvis der var husdyrhold, var det i de fleste tilfælde kødkvæg eller heste, oplyste Ole Karmsteen, som tilføjede, at rigtig mange af medlemmerne i foreningen er i senioralderen, og det er den største udfordring i Sjællandske Familielandbrug.

/ jhal

 

Læs også