LandboSyd styrker båndene til L&F

Fem bestyrelsesmedlemmer blev genvalgt på velbesøgt generalforsamling i LandboSyd tirsdag aften på Gråsten Landbrugsskole.

LandboSyds ledelse. Fra venstre adm. direktør Sune Aagot Sckerl, formand Henrik Jessen og næstformand Ingrid van den Hengel.

Arbejdet i LandboSyds bestyrelse er en holdindsats, og det prægede beretningen på årets velbesøgte generalforsamling i denne uge på Gråsten Landbrugsskole. Hele bestyrelsen kom til orde i kraft af videoindslag.

L&F-formand Søren Søndergaard var gæst, og formand Henrik Jessen benyttede sig af lejligheden til at lægge op til et godt samarbejde med og styrkede bånd til Landbrug & Fødevarer.

Henrik Jessen efterlyste også reformer. Han sagde, at mange landmænd har svært ved at forklare opbygningen af landbrugets organisationer, men det er nødvendigt, at opbygningen er enkel og til at forstå.

- Det er en udfordring, vi skal løse i fællesskab, sagde Henrik Jessen.

Forinden havde Søren Søndergaard gennemgået aktuelle politiske opgaver, og han takkede LandboSyd for indsatsen op til Landbrugsaftalen med besøg af både Jakob Ellemann-Jensen, Kristian Thulesen Dahl og Pernille Vermund.

Sidstnævnte fik et grundigt indblik i problematikken omkring efterafgrøder og Aabenraa fjord. Det landbrugsmæssige opland til fjorden er så lille, at efterafgrøder ikke vil spille den store rolle for kvælstoftildelingen, påpegede daværende chefrådgiver Helge Lorenzen og planteavler Peter From-Eriksen, Sdr., Hostrup, som var vært for besøget.

Efterlyste diversitet

På generalforsamlingen nævnte Henrik Jessen i sin beretning Danbred-sagen, som gav debat om mere diversitet i Landbrug & Fødevarer:

- Det snakkede vores næstformand Ingrid om på delegeretmødet. Vi vil gerne have flere unge og flere kvinder med anden tilgang med i arbejdet. Vi skal være modig og vælge dem, der ikke ligner os selv, sagde Henrik Jessen.

Skal rumme erstatning

Formanden gennemgik de økonomiske forhold for de enkelte driftsgrene og nævnte minkavlen:

- Vi vil arbejde for en fair afslutning. Når minkavlerne får erstatning, skal vi andre kunne rumme, at en del af erstatningen omfatter en indtjening, som avlerne er blevet frataget i fremtiden, sagde Henrik Jessen.

Han bakkede op om Agerskovgruppens arbejde med en retssag om efterafgrødekravet samt en klagesag til EU-Kommissionen om ulovlige spildevandsudløb.

- Agerskovgruppen tør vise vejen, og de trækker lige nu et stort læs. Vi støtter både med økonomisk og faglig bistand, sagde Henrik Jessen.

Samler kræfterne

LandboSyd, SLF og KHL arbejder på at lave et fælles politisk sekretariat, og Henrik Jessen sagde i den forbindelse, at landbruget står stærkere ved at samle kræfterne:

- Vi danner en motor, som er godt til at bakke de tre foreninger op og skabe mere sammenhæng. Fælles står vi stærkt, sagde Henrik Jessen.

Arbejder med de unge

I videoberetningen fortalte eksempelvis bestyrelsesmedlem Kristian Rahn om LandboSyds indsats for de unge medlemmer. Der er lavet en ungdomsgruppe, som har arbejdet med planer om en tur til København. Den blev dog aflyst som følge af Corona.

Flemming Rasmussen valgte at fortælle om arbejdet i Als Stenrev, mens Bo Langhede gennemgik arbejdet med en fjordrapport for Aabenraa Fjord.

- Den kan vise, hvor meget landbruget bidrager med og forhåbentligt også bakke op om tidligere planteavlsrådgiver Helge Lorenzens dokumentation af kvælstof, som kommer ind i fjorden udefra blandt andet fra de tyske floder, sagde Bo Langhede.

Han nævnte også dette års Tour de France, som har lagt turen gennem landsdelen med afslutning i Sønderborg. Bo Langhede slog et slag for, at landmænd langs ruten er med til at festliggøre begivenheden, og det kvitterede borgmester Erik Lauritzen, Sønderborg for. Han var glad for, at touren fik så meget opmærksomhed på generalforsamlingen.

Når det gælder LandboSyds rådgivningsvirksomhed, orienterede adm. direktør Sune Aagot Sckerl om årsrapporten og de forskellige afdelingers og datterselskabers aktiviteter i årets løb.

Genvalgt til bestyrelsen

Fem bestyrelsesmedlemmer var på valg, og de blev genvalgt uden modkandidater. De fem er Jens Wistoft, Bo Langhede, Ingrid van den Hengel, Søren Svennesen og Flemming Rasmussen.

Læs også