Styrket SLF runder et skarpt hjørne

Der blev kigget både politisk fremad og historisk tilbage, da SLF markerede sit 20 års jubilæum ved dette års generalforsamling, der blev holdt på Agerskov Kro.

GENERALFORSAMLING Årets generalforsamling i SLF er en helt særlig én af slagsen. Det er i år nemlig præcis 20 år siden, at den fusionerede landboforening og landbrugsrådgivning så dagens lys til den nuværende form.

Og historiens vingesus var i den grad også til stede hos formand i SLF, Christian Lund, der i forbindelse med sin beretning, benyttede lejligheden til at kigge tilbage i historien, og se hvad der har formet foreningen, der kan spores langt længere tilbage – til 1846, hvor den blev stiftet med 75 medlemmer under navnet ”Den Nordslesvigske Landboforening”.

I sin nuværende form som SLF (tidl. Sønderjysk Landboforening) der blev resultatet af en fusion i år 2000, er Christian Lund den fjerde formand. De tre tidligere var med på generalforsamlingen forleden på Agerskov Kro, hvor 20 års jubilæet blev markeret. De tre tidligere formænd er Thomas Lauritsen, Gert Karkov og Henrik Frandsen.

20 år hvor strukturudvikling i landbruget har raset, og kan ses i medlemstallet – i år 2000 havde SLF knapt 2.200 medlemmer, et medlemstal, der i 2020 er på 935 medlemmer.

-  Man kan reflektere over tiden der er gået, konstaterede Christian Lund.

 

Rød regering udfordrer

Øget efterafgrødekrav, vandplaner, højere arveafgift – og en lang række andre tiltag under den socialdemokratiske regering.

- Vi har mærket den nye regering i SLF, sagde Christian Lund, der dog samtidig understregede, at man bør have et godt forhold til regeringen og dens politikere, uanset partifarve.

Og som man i SLF også selv har taget flere initiativer, til at bane vejen for med forskellige tiltag og events.

Christian Lund fremhævede nytårskur-arrangementet i starten af året med miljøminister Lea Wermelin (S) og senere ministermøde i Agerskov med fødevareminister Mogens Jensen (S).

Og han mener at dialogen og den gode kontakt fortsat bør være vejen frem:

-  Jeg har god kontakt til statsminister Mette Frederiksen, fastslog Christian Lund, der også roste fødevareminister Mogens Jensen for hans udmelding om at ville landbruget.

-  Nu skal han så også lige vise det, tilføjede Christian Lund.

 

Beregninger skal være korrekte

En regnefejl fra Aarhus Universitet omkring kvælstofudledning har givet genlyd i landbrugskredse – og heller ikke hos SLF er dommen over det østjyske universitet mild:

-  Beregninger skal være korrekte før de lægges til grund for dyre og krævende tiltag, konstaterede Christian Lund, der samtidig understregede, at man skal kunne stole på tallene, der kommer fra forskere og andre, som politikerne læner sig op af.

Omkring klima og vandmængder, understregede Christian Lund, vandløb og vedligeholdelse af dem er kommunernes ansvar, og fremhævede samtidig de fire kommuner i SLF´s område som gode eksempler:

-  Generelt synes jeg, at vores kommuner her i området, tager det alvorligt.

 

 

Fra minus til solidt plus

En generel god indtjening og plusser på bundlinjen i landbruget – med især svineproducenterne på raketfart i indtjening.

Christian lund betegnede 2019 som et godt vækstår, der dog fra efteråret og frem blev udfordret af store nedbørsmængder mange steder.

Internt i SLF kan både han og SLF-direktør Brian Lambertsen glæde sig over at stort minus på 6,1 millioner kroner på bundlinjen i 2018, er vendt til et plus på godt 3,4 millioner kroner. Omsætningen faldt dog i samme periode fra 71,2 millioner kroner til 65,8 millioner kroner. Egenkapitalen steg fra 26,8 millioner kroner til 30,2 millioner kroner

I 2020 budgetteres der med en omsætning på 67,4 millioner kroner og et overskud på 900.000 kroner.

Omkring 225 deltog i SLF´s generalforsamling, der blev holdt på Agerskov Kro.

Læs også