Høsten kom tidligt i gang

2018 ser ud til at blive et anderledes år i dansk planteavl. Det bemærker man sig også på Bregentved Gods, hvor høsten er begyndt langt tidligere end normalt, og hvor udbyttet er reduceret betragteligt.

Høsten af 225 hektar rajsvingel på Bregentved Gods gav et udbytte på 950 kilo renvare efter 15 procent rensesvind. Normalt er udbyttet sat til 1.400 kilo. Et par af de lokale, Klaus Bo Svendsen, Karise, og Jens Jensen, Herfølge, har gennem mange år nøje fulgt høstarbejdet på Bregentved Gods fra vejkanten og kender flere af høstfolkene
FRØHØST Cirka tre uger før man i et normal år høster rajsvingel på Bregentved Gods ved Haslev, gik man for nylig i gang med at høste, efter at sorten Hykor havde været skårlagt i seks dage.
- Det er eksamenstid nu, hvor vi går i gang med høsten. Sådan lyder det fra inspektør Lars Erik Nielsen, netop som Bregentved Gods’ fire store Claas Lexion 770 APS Hybrid mejetærskere gik i gang med at høste de første af i alt 210 hektar med rajsvingelsorten Hykor.
Høsten gik i gang, i tilfælde af brand med en stor gyllevogn fyldt med vand holdende i forpløjningen, og med flere tilskuere.
I vejkanten stod nogle af de lokale beboere og kiggede på, og i luften over tærskerne svævede en halv snes røde glenter, musvåger og tårnfalke, klar til at »dykke ned og rydde op«, hvis en mus eller mosegris kom til syne.
 

Supplerende hjælp ind

 
- Det er for tidligt at sige noget om udbytter, men mit bud lyder på lidt under 1.000 kilo pr. hektar, fortæller Lars Erik Nielsen, der var i løbende kontakt med høstfolkene, blandt andre tidligere medarbejdere og andre gode venner af huset, foruden de faste folk.

Læs i LandbrugØst, der udkommer torsdag den 12. juli, om Lars Erik Nielsen fik ret i sin forudsigelse.
 

Læs også