Majs betaler godt for vanding

I år er det meget nødvendigt at vande majsen, selvom den blomstrer, og majsen er afgrøden, der udnytter og betaler vandet bedst - bortset fra kartofler og andre højværdiafgrøder

Tørken er nu ved at gå udover majsen mange steder i landet. Lige netop, når den blomstrer, er den allermest sårbar overfor vandmangel.
Så enten er det at håbe på et snarligt vejrskifte eller for de, der kan vande, at vælge den strategi, der betaler mest for de livgivende dråber.
- Vores råd er at sørge for, at majsen får vand nu fremfor græs og korn. 
- Også selvom vi normalt siger, at majs ikke må vandes under blomstringen, lyder det kontant fra Ken Brink og Bjørn Lisbjerg.
De to er majseksperter hos KWS Scandinavia, som har en pæn markedsandel med sit udvalg af kvalitetssorter i majs.

Producerer mest med mindst vand
Majs er ifølge flere undersøgelser i stand til at producere et kg tørstof med lige knapt den halve mængde vand af, hvad hvede, byg og græs skal have til samme produktion.
- De fleste kornmarker er nu også så tæt på høst, at det ikke har den store mening af vande dem, påpeger Bjørn Lisbjerg.
Han råder derfor til, at vanding i stedet bruges i majs, der endnu ikke har taget skade af tørken.
Mange steder er majsen begyndt at blomstre, og hanblomsterne stritter ovenud af planterne.
- Det er dem, vi normalt er bange for at slå i stykker med vandstrålen, siger han.
Derfor skal man også gøre noget for at mindske vandstrålens størrelse om muligt.

Skift om muligt vanddyse
De fleste landmænd med vandingsanlæg har mulighed for at vælge forskellige dyser til deres anlæg.
- For at lave så lille skade som muligt, bør man udskifte til en mindre dyse, som giver en mindre stråle, som slår mindre hårdt, foreslår Ken Brink.
Selvom der slås lidt af hanblomsterne, skal majsen nok bestøves.
- Det værste er, hvis der ingen vand er til rådighed for planterne under blomstringen, understreger han.

Majs skal høstes grøn
Mange landmænd har også græs i sædskiftet, som lider under såvel varme som tørke.
- Det er stort set umuligt at holde græs i vækst, når temperaturen nærmer sig 25 grader eller derover, siger Ken Brink.
Af den årsag er der ikke grund til at bruge kostbart vand på at prøve at holde græsmarkerne i vækst.
- Det kan være, at der er udlægsmarker, hvor de små græsplanter kan holdes i live med vand, hvis der er en god fordeling af dem på marken, fortsætter han.
Hvis det ikke er tilfældet, er det måske en overvejelse værd at lave et nyt udlæg i august?
- Og så kan vandet bruges til majsen, så den holdes grøn frem mod høst, som bliver meget tidlig i år, fastslår han.
Hvis majsen skal være grøn ved høst, bør den ved fortsat tørke og varme vandes helt indtil en uge før høst.

Vand omsætter husdyrgødning
De fleste landmænd ved, at kvælstof i husdyrgødning frigives langsommere end kvælstof fra handelsgødning.
- Men der frigives slet ikke kvælstof fra husdyrgødningen, hvis jorden er helt tør, siger Bjørn Lisbjerg.
Derfor finder han det også vigtigt, at majsen holdes tilstrækkelig vandet.
 

Læs også