Landbrug & Fødevarer tilfredse med ny el-aftale

Landbrug & Fødevarer er overordnet tilfredse med den ny aftale om el-infrastruktur.

Aftalen rummer en række elementer, som vil kunne medvirke til lavere omkostninger for brugerne af elnettet, hvis der sammenlignes med den eksisterende regulering. Det er for eksempel klare rammer for elnetvirksomhedernes virke, leveringskvalitet, datafrisættelse og en styrkelse af Forsyningstilsynet. 

Det vurderer Niels Peter Nørring, klimadirektør i Landbrug & Fødevarer.

- Det er positivt med en mere klar og gennemsigtig konkurrencemæssig adskillelse mellem monopoldelen og så kommercielle aktiviteter i elnetselskaber. Det er bydende nødvendigt at holde fokus på omkostninger, så vi ser gerne, at man arbejder videre på endnu flere initiativer, som kan være med til at sikre den billigst mulig elforsyning til virksomhederne, siger Niels Peter Nørring.

Han fremhæver i den forbindelse, at det er positivt, at Forsyningstilsynets rolle styrkes i forbindelse med godkendelse af større investeringsomkostninger og den løbende kontrol med net-selskaber mv. 

- Landbrug & Fødevarer bakker stærkt op om et kompetent og omkostningseffektivt Forsyningstilsyn. Vi hilser det meget velkomment, at både branchen og andre interessenter vil blive inddraget i udvikling og fastsættelse af elnetselskabernes meromkostninger ved øget belastning af elnettet og investeringsomkostninger. Det er en udvikling, som vi har efterspurgt, siger Niels Peter Nørring.

Læs også