Landbrugsforskning og udvikling får sit eget selskab

Landbrugets involvering i forskning og udvikling af erhvervet skal fremover varetages af selskabet Seges Innovation.

Forskning og udvikling på landbrugsområdet får fra 1. januar 2022 sin egen udviklingsvirksomhed, Seges Innovation P/S, som stiftes af Landbrug & Fødevarer (L&F).

Ændringerne sker for at understrege, at de offentligt støttede forsknings- og udviklingsprojekter gennemføres uafhængigt af erhvervspolitiske interesser, fremhæver L&F.

- Vi ønsker, at det også fremadrettet er hævet over enhver tvivl, at der arbejdes uafhængigt med forskning, innovation og udvikling til landbrugserhvervet, siger Flemming Nør-Pedersen, som er konstitueret adm. direktør i L&F.

Seges Innovation P/S etableres som en nonprofit virksomhed. En fond ejer A-aktierne og dermed alle stemmerettighederne i Seges Innovation P/S. Flertallet af fondens bestyrelse er ifølge L&F uafhængigt af organisationen. L&F har B-aktierne og ingen stemmerettigheder.

531 medarbejdere kommer med

Flemming Nør-Pedersen oplyser, at samarbejdet med nationale og internationale universiteter, forskere og virksomheder om faglige løsninger til landbruget vil fortsætte uændret i regi af Seges Innovation P/S.

531 medarbejdere i det nuværende Seges bliver en del af det nye selskab, mens 155 medarbejdere bliver i L&F. Det drejer sig blandt andet om afdelingerne Erhvervsjura, Skat og Veterinær- & Kvalitetsforhold samt ungdomsorganisationerne 4H og LandboUngdom.

Landmænd og landbrugsrådgivere kan via DLBR som altid trække på viden og værktøjer.

Læs også