Landboforening ønsker ikke en naturnationalpark i Syddjurs Kommune

Formand Hans Gæmelke fra Djursland Landboforening har sendt et åbent brev til Miljøminister Lea Wermelin, hvor han understreger, at landboforeningen ikke bakker op om udpegningen af en Naturnationalpark i Syddjurs Kommune.

»Vi ønsker ikke en Naturnationalpark. Vi har allerede Nationalpark Mols Bjerge, som vi er rigtig glade for«.

Sådan indleder Hans Gæmelke det åbne brev, som han netop har sendt til Miljøminister Lea Wermelin, som i denne uge udpeger landets sidste naturnationalparker.

Et af de områder, der er i spil, er ved Mols Bjerge og Kaløskovene i Syddjurs Kommune, og begge områder er beliggende i Nationalpark Mols Bjerge.

»Vi har allerede Nationalpark Mols Bjerge, som vi er rigtig glade for. De statslige arealer udgør en stor del af Nationalpark Mols Bjerges kerne. Hvis I vælger at tage de arealer ud af vores nationalpark for at omdanne arealerne til en Naturnationalpark, så mister Nationalpark Mols Bjerge ganske enkelt sin berettigelse, og det vil underminere forudsætningerne for at have en nationalpark på Djursland«, påpeger Hans Gæmelke i det åbne brev.

Han skriver endvidere, at Djursland Landboforening siden begyndelsen af Nationalpark Mols Bjerge har haft en konstruktiv tilgang til projektet.

Nationalpark Mols Bjerge har ligeledes fra starten ønsket lokalbefolkningens, herunder lodsejernes opbakning, så de også kunne tage ejerskab og få et tilhørsforhold til parken.

Ikke et nej til biodiversitet

»Nationalpark Mols Bjerges historie om lokal involvering står i skærende kontrast til, hvordan Miljøministeriet i processen op til udpegningen på ingen måder har involveret lokalområdet. Der har været en smule information til borgerne, som er sket på et par vandringer i de respektive områder, men ellers er der ingen tanker om lokal organisering i forhold til en Naturnationalpark«.

Hans Gæmelke forsikrer, at et nej-tak til en Naturnationalpark ikke er et nej-tak til øget biodiversitet, da der allerede nu arbejdes med målrettede forbedringer af naturen i Nationalpark Mols Bjerge, og bestyrelsen i nationalparken, kommunen og de frivillige kræfter bag er opsatte på at udvikle Nationalpark Mols Bjerge.

»Hvis I vælger at udpege Mols Bjerge eller Kaløskovene til Naturnationalpark, så kan jeg være i tvivl om, hvorvidt vi som landboforening fortsat kan bakke op om Nationalpark Mols Bjerge. Vi kan ved en udpegning føle os nødsaget til at tage vores repræsentation gennem Landbrug & Fødevarer i Nationalpark Mols Bjerge op til revision«, konstaterer Hans Gæmelke.

Læs også