Landmænd i Tønder overvejer at danne forening

Skal landmændene i den sydvestlige del af Sønderjylland samles i en leverandørforening nu, hvor der atter kommer gang i byggeriet af et biogasanlæg ved Solvig i Tønder kommune? Det er et spørgsmål, som skal besvares i det nye år.

- Vi er godt tilfredse med, at det nu tegner til, at vi får et biogasanlæg på Tønderegnen. Det er til gavn for landbruget, og med en leverandørforening i området byder vi velkommen og inviterer til dialog og samarbejde. Vi vil samle leverandørerne, så grundlaget for etablering af Biogas Tønder er til stede, siger Bo Bejer.

På et møde i Løgumkloster straks i det nye år mødes en række landmænd i Tønder Kommune med overvejelser om at stifte en leverandørforening.

En af initiativtagerne til mødet er Bo Bejer, Løgumkloster, som er med i bestyrelsen i LandboSyd. Han mener, det vil være fint, hvis landmænd står sammen og sikrer de bedst mulige vilkår som leverandører til biogasanlægget.

Mødet er for alle landmænd på tværs af landboforeningerne, og alle med interesse for biogas er velkommen. Nu håber Bo Bejer, at corona ikke sætter en stopper for, at folk kan mødes.

- Vi er godt tilfredse med, at det nu tegner til at vi får et biogasanlæg på Tønderegnen. Det er til gavn for landbruget, og med en leverandørforening i området byder vi velkommen og inviterer til dialog og samarbejde. Vi vil samle leverandørerne, så grundlaget for etablering af Biogas Tønder er til stede, siger Bo Bejer, der fortsætter:

Skal give afklaring

- Vi har samtidig brug for at stå sammen om at sikre, at de vilkår, der gælder for leverandører til det nye biogasanlæg, bliver bedst mulige. Der er rift om gyllen i Sønderjylland og dermed al mulig grund til mødes og få drøftet mulighederne, lyder det fra landmanden.

Bo Bejer oplyser, at mødet blandt andet skal give de, som står på venteliste ved Bevtoft, en afklaring, om de kan komme med ved Tønder. 

Lokale landmænd samt Landbrugets Biomasseleverandører LBBL har samlet stor viden på området, så behøver man ikke at opfinde det hele fra bunden af, siger han. 

Bo Bejer havde forleden ti landmænd samlet til et køkkenbordsmøde, og debatten på mødet munder nu ud i, at biogasmødet for alle landmænd bliver planlagt. Nærmere oplysninger om tid og sted samt dagsorden følger snarest.

Aftale ikke uden betydning

På køkkenbordsmødet gav Martin Lambert Petersen, formand for Bioenergi Syd, som er leverandører til Nature Energy med anlæg i Sønderborg og anlæg under opførelse i Kværs, et kort indblik i biogasverden, set fra hans vinkel. 

Han forklarede, at BioenergiSyd forhandler med Nature Energy om leverandøraftaler. Det er 10-årige aftaler, og Nature Energy Glansager og Kværs må kun hente husdyrgødning ved medlemmerne af BioenergiSyd.

Martin Lambert Pedersen er også medlem af bestyrelsen i LBBL, som er en landsdækkende organisation af leverandørforeninger, (17-19 anlæg og ca 1.000 landmænd). De varetager interesser og vidensformidling. 

Landmænd skal have klimagevinster

Bigadan (Kliplev) har direkte aftaler med leverandørerne, hvor leverandørforeningen varetager nogle interesser. Landmænd kan dog forhandle individuelt.
Der er ikke uden betydning, hvilken aftale man har som leverandør. Det kan være en såkaldt ton-ton-aftale, og det gør fosforproblematikken aktuel. Og så er der en kvælstofmodel, hvor leverandøren får kg kvælstof tilbage tilsvarende til det, der er leveret.  

Ved en arealmodel (Glansager) får leverandøren tilsvarende retur til de hektar, som er leveret.

De klimagevinster, som opstår, fordi gylle flyttes hurtigt ud fra stalden, og når der bruges afgasset gylle på marken, skal landmændene have, siger Martin Lambert Pedersen. Anlægget ved Tønder er på byggestadiet købt af det canadiske firma, Energia A/S. Der kommer en ny tilskudsrunde snart, men Tønder har stadigvæk en gammel prisgaranti, som er lukrativ.

Martin Lambert gør opmærksom på, at man skal undersøge kontrakternes bindinger og muligheder grundigt, inden man binder sig for en lang periode.

Læs også