Advokat glæder sig over, at anklagemyndigheden har opgivet mange landbrugs-sager

- Forhåbentlig er vi nu ved at bevæge os ud af en mørk tid for danske landbrugs-, transport og produktionsvirksomheder, siger partner i Sønderby Legal Suzanne Estrup. Det sker med baggrund i, at landets anklagemyndigheder har opgivet at føre 68 forhold til doms mod firmaets klienter siden 1. august 2021 ved domstolene.

- Der er grund til at rose anklagemyndighederne for deres evne til at luge ud i særlovssagerne, lige inden de når frem til dommerne. Det sparer virksomhederne for ekstra ressourcer. Men samtidig er vi triste på vore klienters vegne, lyder det fra partner i advokatfirmaet Sønderby Legal Suzanne Estrup, med baggrund i at anklagemyndigheden siden 1. august 2021 har droppet en række sager, der var rejst mod Sønderby Legals klienter.

Hun mener, at det er problematisk og stressende for virksomhedsledere at få rejst tiltale mod deres virksomheder.

- Straffesager stjæler fokus. Medievirksomheder profiterer, men det går ud over dem, som sætter gang i mest. Hvad enten det er landmanden, hvis sprøjte alligevel var konstrueret korrekt, eller ham, som i strid med EU's regler var nægtet korrektion af lagerstatus i sit gødningsregnskab. Om det er grisetransporten, hvis chauffør i strid med EU's regler fejlagtigt blev tiltalt som bruger, eller om det er uberettiget anklage for at forbytte økogrise med konventionelle. Anklagemyndigheden lægger tiltalerne ned, lige før de skal for retten. 68-0 på godt et halvt år taler sit eget tydelige sprog, siger Suzanne Estrup.

Ifølge advokaten så havde særlovsstraffesagerne mod landbrugs-, produktions- og transportvirksomheder nået et alt for stort omfang.

- Det siger sig selv, at når der i stalden helt naturligt dør grise uden forklaring, skal der ikke nødvendigvis rejses en tiltale mod en dyretransportør, hver gang en gris dør under transport, uden at årsagen kendes. Myndighederne skal bruge proportionalitetsprincippet. Ikke alle fejl er strafbare overtrædelser. Det er bare som om, at de danske myndigheder kunne have gavn af at lære lidt om de EU-retlige fortolkningsprincipper, som de skal bruge, før de anmelder for et godt ord, siger hun.
 

Læs også