Et dræn-fyrtårn i dansk landbrugsrådgivning

Grundforbedringskonsulent Kjeld Morel fylder 80 år, har 45 års virksomheds jubilæum, samt gennemført generationsskifte af virksomheden.

Det er i år 45 år siden Statsautoriseret Grundforbedringskonsulent Kjeld Morel startede egen rådgivningsvirksomhed. Samtidig fylder Kjeld Morel – sidst i maj - 80 år. Virksomheden er inden for de seneste år fuldt generationsskiftet og ejes i dag af sønnen Kent Morel og dennes hustru Susanne Morel.

Efter i en årrække at havde været ansat i Hedeselskabet, startede Kjeld Morel i 1978 virksomheden fra et skrivebord i sit soveværelset. Fra dette skrivebord blev der på få år udarbejdet dræn- og afvandingsprojekter for mange tusinde hektar landbrugsjord.  

Pladsen i soveværelset blev hurtigt for trang til virksomhedens stigende aktivitetsniveau. I år 1985 opførtes derfor en kontortilbygning på privatadressen og de første ansatte rykkede ind. Virksomhedens i dag seks medarbejdere har stadig base på samme adresse.   

Virksomhedens omdrejningspunkt har alle årene været rådgivning om Dræn, afvanding og andre »vand«-relaterede problemer. Imidlertid er der gennem årene tilkommet en lang række tilknyttede rådgivningsydelser til støtte og udvikling for landbrug og lodsejere. Eksempelvis støtte og værdiskabende rådgivning til landbrug og lodsejere i forbindelse med større anlægsprojekter som lednings- og kabelarbejder, bane-og vejprojekter.

Endvidere har landbrugets og lodsejeres stigende problemer med afledning af vand fra landbrugsjord og andre arealer medført, at vandløbsrådgivning – rådgivning i forbindelse med naturgenopretninger – fredninger og lignende nu fylder mere i virksomhedens daglige opgaver. Virksomheden oplever således en stigende efterspørgsel på rådgivning til landbrug og lodsejere overfor myndighederne i sådanne sager.

Selvom virksomheden i dag ledes af sønnen Kent Morel er Kjeld Morel stadig en meget aktivt del af virksomhedens dagligdag. På trods af lidt reduceret arbejdstid går der ikke en uge uden at Kjeld er på kontoret, i marken eller på kundebesøg flere dage om ugen. Lysten til, at løse dræn og afvandingsproblemer, samt skabe merværdi for landbruget har igennem alle 45 år været en drivkraft for Kjeld Morel.

En af Kjeld Morels fritidsinteresser er hans køkkenhave, der nok i de kommende år vil lægge mere og mere beslag på Kjelds tid - på bekostning af arbejdet.  

I anledning af Kjeld Morels 80 års fødselsdag, 45 års Virksomhedsjubilæum og det gennemførte generationsskifte holder virksomheden en reception med tilmelding - fredag den 12. maj 2023 fra klokken 12:00 til 15:00 i Skovridergården, Svinglen 4, 4900 Nakskov. Tilmelding pr. mail til: sh@morel.dk eller telefon 92155089.

Læs også