Brasilien forbyder nogle antibiotiske vækstfremmere

Brasilien forbyder brugen af tylosin, lincomycin og thiamulin som vækstfremmere til slagtedyr, da disse antibiotika er klassificeret som vigtige for humanmedicin.

Forbuddet kommer som et tiltag, der skal begrænse udviklingen af resistente bakterier, og er i overensstemmelse med Verdenssundhedsorganisationen WHO’s anbefalinger, der opfordrer alle lande til at prioritere forbud mod brugen af vigtige antibiotika som vækstfremmere til husdyr, oplyser Tican, der henviser til nyhedssitet pig333.com. Tilsyneladende vedrører det brasilianske forbud alene de nævnte antibiotika og kun slagtedyr – formentlig er smågrise ikke indbefattet - idet forbuddet ikke omtales som et generelt forbud, pointeres det.

- Vi kan så tilføje, at EU indførte et generelt forbud mod brugen af antibiotiske vækstfremmere i 2006, og at vi i Danmark ophørte med brugen af antibiotiske vækstfremmere allerede i 1999 via en frivillig brancheaftale.

- Det er glædeligt, at der begynder at komme forbud mod antibiotiske vækstfremmere i andre svineproducerende lande end EU og de skandinaviske lande, da det i sidste instans har indflydelse på produktionsomkostningerne og dermed den indbyrdes konkurrence mellem landene i den globale omsætning af svinekød, lyder det fra Tican.

Trods det brasilianske tiltag understreges det, at der fortsat »kun« mangler resten af Sydamerika, Nordamerika, Afrika, Kina og resten af Asien, Rusland og øvrige østeuropæiske lande uden for EU på vognen.

Læs også