Intensivt landbrug er vejen frem for klimaet

 

Af Jens Iversen, bestyrelsesmedlem i Bæredygtigt Landbrug, Åstorpvej 78, Christiansfeld

LÆSERBREV Det er trist at høre visse politikere bruge ordene økologi og klimavenlighed i samme sætning – når de to ting er hinandens modsætninger.

Senest har en kandidat til Europa-Parlamentet talt for, at EU-støtten bør målrettes klima og økologi…

Fakta er, at de fleste økologiske fødevarer udleder mellem 25 og 30 procent mere CO2 end et tilsvarende konventionelt produkt. Kilden til disse tal er vel at mærke den grønne tænketank Concito, der næppe kan siges at være i lommen på ”landbrugs-lobbyen”!

Dansk landbrug har i øvrigt siden 1990 mindsket CO2-udledningen med 17 % - eller med 40 %, hvis man regner det ud per produceret enhed, fordi vi samtidig har formået at øge produktionen ganske betragteligt.

Husk, at landbrug også gavner klimaregnskabet ved binding af CO2 – en hvedemark optager eksempelvis 16 tons CO2 per hektar.

Landbrugsjorden kan binde meget store mængder kulstof, hvis vi får lov. Hvis man lod os landmænd gødske mere, kunne dansk landbrug alene løse den klimaopgave, Danmark har forpligtet sig til – samtidig med at vi fastholder produktion, arbejdspladser, eksport og samfundsindtjening.

 

 

Læs også