Økologisk planteavl: Fortsat stigende priser, men hvad er høstudbytterne?

Sagros økonomirådgiver Keld Dieckmann giver hver måned en status på udviklingen i den økologiske planteavl, og ud fra sin erfaring og kendskab til andre markeder også et bud på den nærmeste fremtids priser. Beregningerne tager udgangspunkt i en modelejendom på 237 hektar.

Økonomirådgiver Keld Dieckmanns beregninger tager udgangspunkt i en modelejendom på 237 hektar. Sagros økonomirådgiver, Keld Dieckmann.

Af Keld Dieckmann, økonomirådgiver, Sagro

Pæn prisudvikling på både korn og proteinafgrøder er positivt, men formentlig også på den kedelige baggrund, at udbytterne ikke har været på niveau med tidligere. Det er endnu for tidligt at sige noget om, hvordan udbytteniveauet bliver for 2021, men normalt vil priserne ikke stige i høst, hvilket de har gjort i år.

Priserne på omlægningskorn ligger også i den gode ende i forhold til tidligere, men om det økologiske marked fortsat finder støtte i det konventionelle marked, eller det har fundet sine egen »ben« at stå på, er endnu for tidligt at sige noget om.

Proteinmarkedet er fortsat meget presset grundet manglende forsyning. Den meget begrænsede import af kinesisk soja betyder, at priserne på proteinafgrøderne udvikler sig i positiv retning.

Rigtig retning

Samlet set peger priserne i den rigtige retning, men hvis udbytterne har været lavere, så udvikler indtjeningen sig væsentlig anderledes i virkeligheden end i modellen.

Mangler der i gennemsnit 5 hkg i udbytte på alle korn- og proteinafgrøder, vil indtjeningen havne på april-niveauet – det vil sige udvise en konsolidering på ca -16.000 kroner og ikke en konsolidering på kroner 91.000, som modellen viser.

Likviditet til investering og afdrag lander på 647.000 kroner for september 2021, men et lavere udbytte på 5 hkg vil trække den ned til cirka 441.000, og dermed kan behovet for reinvesteringer kun lige dækkes, og der vil ikke være plads til at afdrage ret meget på gælden.

Den likviditetsmæssige situation kan igen blive livstruende for de bedrifter med den svageste økonomi og især for de bedrifter, som ikke har høje og stabile udbytter i marken, en effektiv og rationel produktion, eller ikke dyrker nogle af de lidt mere vanskelige afgrøder, hvor der er høje dækningsbidrag.

Nøgleord

En langsigtet og proaktiv salgsstrategi, dyrkning af niche-afgrøder samt dyrkning af mange forskellige afgrøder vurderes fortsat at være nøgleordet for overlevelse. Et alsidigt sædskifte med mange afgrøder giver samtidigt også en risikospredning ikke bare prismæssigt, men også sædskifte- og produktionsmæssigt, således at udbytter og indtjening ikke påvirkes voldsomt enten af dårlige priser eller udbyttet slår fejl i en afgrøde.

Produktionsprisen er nu cirka 21 kroner pr. hkg lavere end den gennemsnitlige salgspris, men hvis der mangler 5 hkg, taler vi nærmere om 10 kroner højere produktionspris end salgspris.

Læs også