Vil lave bedre kortlægning af diger

Efter flere års stilstand på området vil Kulturministeriet i de kommende tre år lave en forbedret kortlægning over de 34.000 kilometer beskyttede sten- og jorddiger i Danmark.
Det oplyser ministeriet. Det skyldes, at Slots- og Kulturstyrelsen sammen med Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering under Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet har udviklet en teknisk metode til at lave en forbedret kortlægning af beskyttede sten- og jorddiger.
Derfor har kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen valgt at sætte gang i projektet. Det hilses velkomment af viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lone Andersen.
- Vi vil gerne kvittere for, at kulturminister Ane Halsboe-Jørgensen har besluttet at igangsætte et projekt, som skal tilvejebringe en forbedret kortlægning af beskyttede sten- og jorddiger i Danmark, siger Lone Andersen og fortsætter:
- Fra Landbrug & Fødevarer har vi i flere år peget på det uholdbare i, at den vejledende kortlægning af beskyttede diger har været mangelfuld – og derfor er det glædeligt, at kulturministeriet har valgt at imødekomme noget af denne kritik og nu igangsætter dette initiativ, siger Lone Andersen.
I løbet af 2022 vil Kulturministeriet gennemføre et pilotprojekt for at finde metoder til at kortlægge de beskyttede stendiger, der indtil nu ikke har været registreret, idet de er gemt væk i skovbunden eller langs med gamle landsbygader. Derefter bliver der taget stilling til, om der skal laves en landsdækkende kortlægning af beskyttede stendiger.

Læs også