Håndværkerfradraget afskaffes fra 1. april

Fradraget for arbejdslønnen for håndværksydelser bliver afskaffet med virkning fra 1. april.

Af Brian Juel Jørgensen, senior tax manager i skatteafdelingen, Landbrug & Fødevarer

Som en del af aftalen om finansloven for 2022 sker der justeringer i den såkaldte BoligJobordning.

Fradraget for arbejdslønnen for håndværksydelser bliver nemlig afskaffet med virkning fra 1. april 2022.

Arbejdet skal være udført senest 31. marts 2022

Der er fremsat et lovforslag, der betyder, at fradrag for håndværksydelser udført i hjemmet og/eller fritidsboligen er betinget af disse to ting:

• At arbejdet senest er udført den 31. marts 2022

• At betalingen for arbejdet er sket senest den 31. maj 2022

Er arbejdet udført eller betalt efter disse datoer, er der ikke fradrag.

Håndværksydelser berettiget til fradrag er fortsat energibesparende forbedringer, klimasikring samt installation af bredbånd og tyverialarm. Eksempler på håndværksydelser der berettiger til fradrag:

• Isolering af tag, gulv og ydervægge

• Udskiftning af yderdøre, vinderduer, terrassedøre mv.

• Installation, reparation og udskiftning af solfangere, solceller, fjernvarmeunits, gasfyrskedler, vandvarmere, varmepumper, jordvarmeanlæg mv.

• Nedsivningsanlæg, minirensningsanlæg, kloakarbejde, fornyelse og etablering af dræn, udskiftning af opsamlingstank mv.

• Udvendigt malerarbejde af døre, vinduer, sokkel og ydervægge

• Afmontering af brændeovne og pejseindsatser

• Radonudsugning

• Installation af bredbånd og tyverialarm

Maksimalt fradrag

Fradrag kan maksimalt udgøre 12.900 kroner pr. person i husstanden i 2022 – børn over 18 år kan også få fradrag, hvis de selv har betalt for udgifterne.

Det maksimale fradrag på 12.900 kroner gælder uanset om arbejdet er udført i hjemmet og/eller i fritidsboligen.

Der kan også opnås fradrag, selvom fritidsboligen er beliggende i udlandet.

 Servicefradraget fortsætter uændret

Det såkaldte servicefradrag omfattende for eksempel udgifter til vinduespudsning, rengøring, havearbejde mv. fortsætter uændret. For 2022 er det maksimale fradrag pr. person på 6.400 kr.

Læs også