Agurketiden i tal

Der bliver produceret færre og færre agurker i Danmark. Til gengæld er prisen steget mere end den generelle prisudvikling.

Produktion af konventionelle og økologiske agurker. Kilde: Danmarks Statistik Detailomsætning, økologiske agurker, 2012-2022. Kilde: Danmarks Statistik

Målt på nyheder er agurketiden netop nu på sit højeste. Folketinget og andre offentlige institutioner holder sommerferie, og det kan være svært for nyhedsmedierne at finde historier.

Sommer er også højsæson, når det gælder mængden af producerede agurker. Men ser man på forbrugerpriserne, ligger den sande agurketid slet ikke om sommeren, men i marts. Her lander de første danske agurker ude i butikkerne; derfor topper forbrugerpriserne på agurker hvert år i marts. Sådan har det set ud de seneste syv år – på nær i 2017, hvor de første danske agurker kom på markedet allerede i februar. Det skriver Danmarks Statistik i en pressemeddelelse.

Over de seneste syv år er prisen på agurker steget mere end forbrugerpriserne generelt.

- Friske grøntsager og fødevarer er generelt steget relativt meget i pris det seneste års tid; agurker følger samme tendens, siger Asla Husgard, fuldmægtig hos Danmarks Statistik.

Energiprisernes himmelflugt i 2021 i forbindelse med krigen i Ukraine kan også spille ind, vurderer chefkonsulent i Danmarks Statistik, Henrik Bolding Pedersen.

- Agurker er en meget varmekrævende grøntsagskultur; de markant forhøjede energipriser de senere år kan afspejle sig i prisudviklingen på agurker”, siger han.

Faldende produktion

Mens priserne stiger, falder produktionen. I perioden 2014-2020 faldt produktionen af agurker i Danmark fra cirka 19.500 tons til cirka 15.600 tons, svarende til et fald på 20 procent.

Produktionen af agurker foregår primært i stor skala: 99 procent af arealet med agurker var i 2022 koncentreret på 17 gartnerier med mindst 1.000 kvadratmeter med agurker.

Det samlede areal med agurker i væksthus var i 2022 cirka 370.000 kvadratmeter (jf. Landbrugs- og gartneritællingen). Heraf blev cirka 90.000 kvadratmeter dyrket økologisk.

Tre ud af ti agurker er nu økologiske

Andelen af økologiske agurker er steget de senere år. I 2014 udgjorde økologiske agurker 20 procent af den samlede agurkeproduktion, i 2022 var andelen steget til 29 procent.

Detailomsætningen af friske, økologiske agurker faldt en smule fra 2021 til 2022 efter uafbrudt stigning de seneste 10 år: Fra 1.565 tons i 2012 til 9.268 i 2021 – og så det mindre fald ned til 8.023 i 2022. (Tallene omfatter fra 2017 også virksomheder, der udelukkende sælger on-line).

Udviklingen i detailsalget af økologiske agurker følger tendensen for økologisk detailsalg generelt: Efter en kraftig vækst de seneste ti år faldt salget af agurker med 8 procent fra 2021 til 2022, hvor faldet var 3 procent for alle fødevarer.

Lige mange kvinder og mænd

Målt på antal beskæftigede er agurkeproduktion en relativt lille branche sammenlignet med gartnerier med væksthuse generelt: I 2020 var der 477 beskæftigede på gartnerier med agurker, 2.903 beskæftigede i væksthusgartnerier samlet set og 73.765 beskæftigede i landbrug og gartneri. Beskæftigede omfatter både indehaver, medhjælpende ægtefælle og ansatte.

Hvor branchen landbrug og gartneri er mandsdomineret med cirka 70 procent mandlige beskæftigede, har væksthusgartnerier for alle typer afgrøder samlet set en kønsfordeling blandt beskæftigede tæt på fifty-fifty med 50,5 procent kvinder og 49,5 procent mænd. På gartnerier med agurker rykkes balancen lige en anelse mere til kvindesiden med 51,6 procent kvindeligt ansatte.

Energiforbrug i væksthuse

Væksthusgartnerier med grøntsager brugte 65 kroner pr. kvadratmeter til opvarmning i 2021 (løbende priser). Det var det samme beløb som ti år før – i 2011. Imidlertid var naturgas den største energikilde til opvarmning 2011, hvor det i 2021 var skiftet til fjernvarme.

- Energipriserne har stor betydning for væksthusgartnerier, og høje gaspriser har givetvis fået gartnerier til at afsøge andre muligheder de seneste år, siger Henrik Bolding Pedersen.

Læs også