Økologiske landmænd har sået 44 procent mere bælgsæd i år

ØkologiRådgivning Danmarks kunder har øget arealet med bælgsæd med 44 procent i år. Lupin er højdespringeren, fordi den i høj grad matcher dyrenes behov.

En opgørelse fra ØkologiRådgivning Danmark viser, at arealet med markært, hestebønne, lupin samt lupin i blanding med korn er vokset 44 procent fra 2020 til 2021 blandt deres kunder. Arkivfoto

Økologiske landmænd er klar til at dyrke mere protein herhjemme til både foder og fødevarer. En opgørelse fra ØkologiRådgivning Danmark viser, at arealet med markært, hestebønne, lupin samt lupin i blanding med korn er vokset 44 procent fra 2020 til 2021.

Højdespringeren er uden sammenligning lupin, der firedobler arealet. Hestebønner tog det store ryk for tre-fem år siden og vokser »kun« med fem procent i år. For ærter er der tale om en lille tilbagegang i arealet.

- Lupin i renbestand har nu overhalet ærterne, og inklusive blandingsafgrøderne udgør lupin nu halvdelen af det økologiske bælgsædsareal hos vores kunder, fortæller Claus Østergaard, der er plantechef i ØkologiRådgivning Danmark, til deres hjemmeside.

Stor interesse for lupin

Der er ifølge Claus Østergaard flere grunde til den store interesse for lupin.

- Vi havde et rigtig godt vækstår for lupin i 2020, og det øger selvfølgelig interessen – både hos dem, der dyrkede lidt sidste år, og dem, der endnu ikke har prøvet at dyrke afgrøden. Desuden har lupin den fordel i sædskiftet, at der samlet set bliver plads til mere bælgsæd, fordi der kun skal gå to-tre frie år mellem dyrkningen af lupin og mellem lupin og de øvrige bælgsædsarter. For ærter og hestebønner anbefaler vi fem år, forklarer Claus Østergaard.

Matcher dyrenes behov

Lupin er særligt efterspurgt som økologisk foder på grund af proteinkvaliteten, som i højere grad end for eksempel hestebønners matcher husdyrenes behov, lyder det fra ØkologiRådgivning Danmark.

Opgørelsen fra ØkologiRådgivning Danmark bygger på oplysninger i markplanerne. Tallene dækker afgrøder til modenhed. Når lupin dyrkes i blanding med korn, er det ofte i forholdet 30 kg korn og 180 kg lupin pr. hektar i udsæd, oplyser Claus Østergaard til ØkologiRådgivningen Danmarks hjemmeside.

- Formålet er at høste lupin, og med dette blandingsforhold høstes cirka en fjerdedel korn og tre fjerdedele lupin, siger han.

Lupin-boom

Hvis udviklingen i lupinarealet hos ØRD’s kunder afspejler en tendens i hele landet, vil merproduktionen i runde tal være 30.000 tons lupin. Det svarer til, at alle økologiske malkekøer kan få et kilo lupin om dagen. Målt alene på proteinindholdet vil 30.000 tons lupiner kunne fortrænge 22.500 tons importeret sojakage, oplyser ØkologiRådgivningen Danmark.

Læs også