Økologer må alligevel ikke anvende blåkvæg

Landbrugsstyrelsen præciserer i en revideret økologivejledning, at forbuddet mod blåkvæg fortsat er gældende. Forbuddet var ellers blevet fjernet i den første vejledning for i år.

Landbrugsstyrelsen har igennem en årrække håndhævet, at det i økologisk produktion ikke er muligt at omlægge en produktion med ren blåkvæg eller dyr med 50 procent blåkvæg eller mere. Og på Landbrugsstyrelsens hjemmeside præciserer de, at deres praksis og regelforståelse stadig er den samme som hidtil vedrørende brug af blåkvæg i økologien.

Landbrugsstyrelsens praksis har været forklaret med et eksempel i vejledning om økologisk jordbrugsproduktion, som er Landbrugsstyrelsens samlede vejledning om de regler, der følger af økologiforordningen samt økologiloven og bekendtgørelsen om økologisk jordbrugsproduktion.

I vejledningen for 2022 er eksemplet, der tidligere fremgik af vejledningen udgået.

- Landbrugsstyrelsen vil i den forbindelse gerne præcisere, at vores praksis og regelforståelse stadig er den samme som hidtil vedrørende brug af blåkvæg i økologien. Eksemplet vil derfor blive genindsat i den reviderede vejledning, som udkommer i marts 2022, oplyser de.

Landbrugsstyrelsen ønsker dog at tage den hidtidige faglige vurdering op til overvejelse. Styrelsen vil derfor bestille et forskningsbidrag hos Århus Universitet for at tilvejebringe et opdateret fagligt grundlag til at vurdere, om brug af blåkvæg stadig er uforeneligt med økologisk produktion.

 

Læs også