Tillægsmodel hos Arla træder snart i kraft

I starten af 2023 beregner Arla mælkeprisen ud fra deres nye model med bæredygtighedstillæg. Kvægrådgiverne er i fuld gang med at lave beregninger hos landmændene.

KvægXperten oplyser i en meddelelse, at de er i fuld gang med at kigge bæredygtighed hos landmænd. Her tager de ud og laver en beregning på, hvor mange point man som landmand opnår i Arlas nye tillægsmodel.

Tillægget baseres på en model med et pointbaseret system, hvor man som landmand optjener point baseret på deres tiltag i forhold til tillægsmodellens 19 forskellige tiltag. Det gælder eksempelvis foder-, protein- og gødningseffektivitet, levering af husdyrgødning til biogasproduktion, biodiversitet, kulstofbindende dyrkningsmetoder og brug af vedvarende elektricitet og skovrydningsfri soja.

Det maksimale antal point er 80. For hvert point, man optjener, vil man modtage 0,03 eurocent pr. kg mælk.

De tiltag, der har størst potentiale for at forbedre klima og natur, vil udløse flest point – og dermed også det største tillæg, lyder det fra KvægXperten.

Læs også