Kreaturnotering dykker igen

Markedssituationen tvinger Danish Crown Beef til at sænke kreaturnoteringen med 50 øre pr. kg i den kommende uge.

Læs også