Mangel på grovfoder kan koste dyrt

Økologirådgiver råder til, at man har en buffer i markplanen, så man ikke står i en situation, hvor man mangler grovfoder. Grovfodermangel er nemlig dyrt, fastslår han.

Grovfodermangel er dyrt. Det påpeger kvægrådgiver Erik Andersen fra ØkologiRådgivning Danmark i en meddelelse på Økologisk Nu.

Han uddyber, at der i høsten 2022 har været knaphed på grovfoder hos nogle økologiske mælkeproducenter – og det har været et lidt dyrt bekendtskab.

Der er en meget lille buffer – hvis der overhovedet er nogen her efter vinterens fodring, lyder det fra kvægrådgiveren.

Han minder om, at der skal rigtig meget grovfoder til i de store økologiske besætninger, og at et svigtende udbytte i grovfodermarken kan koste dyrt i fodringsperioden.

En økologisk ko skal således have minimum 60 procent af dens tørstoptag fra grovfoder, og kvægrådgiveren understreger, at det er den første parameter, der skal være opfyldt – dernæst kommer, at en ko fungerer bedst på godt grovfoder og giver mere mælk med en stor grovfoderandel.

- I en mangelsituation bliver prissætningen sat ud af spil

Fra artiklen

Svigter høsten i det korn, hestebønner, lupiner med mere, der er til høst, kan det købes uden de store problemer. Men Erik Andersen fastslår, at det ser helt anderledes ud med grovfoder, og at transporten af grovfoder eksempelvis er meget dyrere end transporten af eksempelvis korn.

Han fremhæver desuden, at grovfoder normalt ikke er et handelsfodermiddel, og i en mangelsituation bliver prissætningen sat ud af spil. Det bliver udbud og efterspørgsel, og i en mangelsituation er det sælger, der vinder, lyder det.

ØkologiRådgivning Danmark har ifølge Erik Andersen formidlet en del grovfoder rundt i landet i efteråret og først på vinteren, hvor der er set en prisvariation på 2,0-2,6 kroner pr. FEN – som oftest et godt stykke over fremstillingspris.

Næsten alle afgrøder kan ensileres

Erik Andersen erkender, at vejret kan ingen gøre noget ved, men man kan sørge for, at markplanen har en buffer. Derudover minder han om, at alle afgrøder med få undtagelser kan ensileres. Og selvom det ikke er alle, der er lige gode at ensilere, kan det hindre, at der bliver mangel på grovfoder.

Han forklarer, at der er for mange, som skal bruge en masse halm i fodringen, og han mener, at det i stedet burde have været erstattet af for eksempel noget kornhelsæd, som fungerer bedre i koen.

Han råder derfor til, at man sørger for, at der i markplanen 2023 er nogle afgrøder ekstra, der kan høstes til grovfoder, uden det nødvendigvis bliver det. Der er ifølge Erik Andersen flere muligheder i sortsvalg inden for afgrødetyper, som giver en fornuftig kvalitet til grovfoder, og høstteknikken kan gøre en forskel.

 

Læs også