L&F Kvæg: - Vi har vilje og lyst til at gøre en forskel

Den nyligt offentliggjorte klimaplan fra Landbrug & Fødevarer bliver hilst velkommen af formanden for Landbrug & Fødevarer Kvæg, Christian Lund.

- Jeg er utrolig glad for klimaplanen, fordi den viser både os selv og samfundet omkring os, at teknologierne er her. Og det er godt, at vi som erhverv selv kommer med forslag til, hvordan vi bliver en del af løsningen på klimaudfordringen, siger formanden i det seneste KvægNyt.

Han er ikke i tvivl om, at den grønne udviklingsvej er nødvendig for at kunne fastholde både landbrug og fødevarevirksomheder.

- Men det er samtidigt vigtigt at slå fast, at vi ikke kan løse klimaudfordringerne, uden at det koster noget. Men jeg fornemmer en vilje og en lyst blandt mine kolleger til at gøre en forskel på det her område. Så jeg mener bestemt, at der er grund til optimisme, hvis politikerne vil være med, lyder det fra Christian Lund.

Kvægbrugets vej til reduktion

Ifølge KvægNyt er der flere effektive virkemidler, der skal i spil, når man ser på de konkrete løsninger, som planen peger på i forhold til kvægbruget.

De to mest effektive er ifølge beregningerne i klimaplanen foderadditiver og udtagning af lavbundsjorde.

Foderadditiver skønnes at have et reduktionspotentiale på 0,72-0,96 millioner ton CO2e pr. år – forudsat bliver det bemærket i KvægNyt, at 75-100 procent af de konventionelle køer fodres med Bovaer eller lignende produkter.

- Med den rette indsats fra samfundets side kan vi overopfylde klimamålsætningen for 2030

Fra L&F Kvægs plan

Udtagning af kulstofrige lavbundsjorde vil også bidrage betydeligt. Samlet for landbruget vil reduktionen ligge på 2-2,6 millioner ton ved udtagning af de 100.000 hektar, som er vedtaget i landbrugsaftalen.

Andre virkemidler, som rapporten peger på for kvægbruget, er gylleforsuring i stalden, drænet fast gulv med gødningsskrabere, fedt i foderet, avl samt opfangning og omsætning af metan i kvægstalde.

Med samfundets hjælp kan målet nås

Modning af eksisterende virkemidler og udvikling af nye virkemidler vil ifølge klimaplanen rykke ved beregningerne fra Seges Innovation – i den rigtige retning.

Men det slås samtidig fast, at både udvikling, finansiering og implementering af virkemidlerne de næste syv år vil kræve en indsats – ikke bare fra landbruget.

- Med den rette indsats fra samfundets side kan vi overopfylde klimamålsætningen for 2030, lyder det i planen.

Læs også