Regelændring udskudt

Erling Bonnesen (V) ærgrer sig over, at det trods mundtligt tilsagn fra Fødevarestyrelsen fortsat er påkrævet, at en dyrlæge skal overvåge aflivning af kreaturer i naturen.

Kødkvægproducenter, og ikke mindst naturplejere, ser gerne, at reglerne omkring markskydning rulles tilbage til tidligere, hvor det gennem mange år var muligt at skyde de såkaldte uhåndterbare dyr ude i marken eller naturområder, hvor dyrlægen indenfor et døgn forinden havde godkendt det eller de pågældende dyr til slagtning.

Imidlertid gælder en ny regel fortsat, hvor det kræves, at en embedsdyrlæge eller en vagtembedsdyrlæge skal overvåge selve markskydningen.

Det ærgrer Venstres fødevareordfører Erling Bonnesen, der ellers - som det fremgik af en artikel her i LandbrugFyn i forrige uge - mundtligt fra Fødevarestyrelsen havde fået oplyst, at en regelændring var på plads, således markskydning af kvæg uden direkte dyrlægeovervågning kunne fortsætte på marken, som i de mange år tidligere.

Bøvl og regelbureaukrati

- Ordningen har fungeret uden problemer i mange år, men hvor der er opstået administrativt bøvl og regelbureaukrati, der truer med at spænde ben for og stoppe hele den nicheproduktion, der ligger i afgræsningskreaturer og deraf afledte lokale aktiviteter, som eksempelvis gårdbutikker. Ikke mindst fordi de nuværende regler både er problematiske i forhold til logistikken ved at skulle samle alle parter samtidig i ofte fjerne naturområder og også med det økonomiske aspekt for kvægbrugerne, fastslår Erling Bonnesen overfor LandbrugFyn.

- Men sagen ligger tilsyneladende fortsat til behandling i ministeriet, så vi må afvente den endelige behandling og bekræftelse, før det kan sættes i kraft.

Venstres fødevareordfører understreger, at han fortsat vil holde fast i, at markskydning skal kunne fortsætte på den enkle måde, som det har fungeret godt på i mange år.

- Derfor har jeg igen kontaktet fødevareministeren for at få sagen løst.

Læs også