Kodødeligheden er steget

Kodødeligheden har denne sommer været højere end normalt. Årsagen er dog ikke entydig, vurderer Seges.

Den seneste opgørelse af kodødelighed på landsplan viser en markant stigning i juni, juli og august i år sammenlignet med de samme måneder sidste år. Det skriver Seges.

- Det er overraskende, og vi har ikke fuldstændig klarhed over, hvorfor der er sket denne stigning, siger specialkonsulent Peter Raundal.

Videncentret mener dog, at en af grundene kan være, at sommeren i år faktisk gav stort set samme varmebelastning som sidste sommer.

- Vi husker sidste sommer som meget varmere, og der var nok større fokus sidste år på at afhjælpe varmestress end i år. Men ser vi på det såkaldte THI (Temperature-Humidity-Index), der sammenholder både temperatur og luftfugtighed, var varmebelastningen i år stort set den samme som sidste år.

Flere lidelser

Når Seges kigger på fordelingen af afgangsårsager, er der fra 2018 til 2019 sket en stigning i dødsfald relateret til fordøjelseslidelser. Samtidig er der også mindre stigninger i dødsfald relateret til yverbetændelser, uheld og skader efter kælvningsbesvær. Det kan ifølge konsulenten tyde på større problemer ved og efter kælvning.

Brev i DMS

I denne uge modtager samtlige kvægbrugere et brev via DMS om den aktuelle ko- og kalvedødelighed. Formand for L&F, Kvæg, Christian Lund, opfordrer alle til at tage stilling til tallene på deres bedrift og bruge oplysningen konstruktivt.

- Brug tallene som et startskud til at skabe forandring på din bedrift, hvis der er behov for det. Det drejer sig om at få sat de processer i gang, der skal til, for at sænke dødeligheden lige netop hjemme ved jer – hvis der er brug for det. Og jeg ved, det kan lade sig gøre, også selv om det tager tid, lyder opfordringen fra Christian Lund.

Landbrug & Fødevarer har det som strategisk mål at få landsgennemsnittet for dødeligheden hos køer ned på 3,5 procent.

En anden faktor er alderen på malkekøerne, den går kun opad, hvilket har været en tendens de sidste mange år.  

- Kodødeligheden er med ni procent meget højere hos ældre køer sammenlignet med 1. kalvs-køer, der ligger på 2,8 procent, og 2. kalvs-køer der ligger på 4,1 procent. Det er umiddelbart godt, at koalderen stiger, da det reducerer behovet og dermed omkostningerne for kælvekvier. Men den stigende kodødelighed tyder på, at der skal større fokus på at passe på de ældre køer, siger Peter Raundal.

Kig på rutinerne

De reelle årsager til forhøjet dødelighed skal dog altid ifølge Seges søges lokalt på bedriften. Stigningen på landsplan kan derfor være en god lejlighed til at kontrollere, hvordan det er gået på ens egen bedrift, og om diverse procedurer kan gøres bedre, lyder opfordringen. Videnscentret sætter den kommende tid desuden selv fokus på forhold, der kan være med til at holde køerne sunde.

dbj

Læs også