bannerPos

Kodødeligheden er steget

Flere køer dør, men det er usikkert, hvad der er årsagen til stigningen i dødsfald. L&F, Kvæg sætter derfor nu et strategisk mål om at komme ned på et landsgennemsnit på 3,5 procent døde køer.
10-10-2019 09:14
Kodødeligheden har denne sommer været højere end normalt. Årsagen er dog ikke entydig, vurderer Seges.

Den seneste opgørelse af kodødelighed på landsplan viser en markant stigning i juni, juli og august i år sammenlignet med de samme måneder sidste år. Det skriver Seges.

- Det er overraskende, og vi har ikke fuldstændig klarhed over, hvorfor der er sket denne stigning, siger specialkonsulent Peter Raundal.

Videncentret mener dog, at en af grundene kan være, at sommeren i år faktisk gav stort set samme varmebelastning som sidste sommer.

- Vi husker sidste sommer som meget varmere, og der var nok større fokus sidste år på at afhjælpe varmestress end i år. Men ser vi på det såkaldte THI (Temperature-Humidity-Index), der sammenholder både temperatur og luftfugtighed, var varmebelastningen i år stort set den samme som sidste år.

Flere lidelser

Når Seges kigger på fordelingen af afgangsårsager, er der fra 2018 til 2019 sket en stigning i dødsfald relateret til fordøjelseslidelser. Samtidig er der også mindre stigninger i dødsfald relateret til yverbetændelser, uheld og skader efter kælvningsbesvær. Det kan ifølge konsulenten tyde på større problemer ved og efter kælvning.

Brev i DMS

I denne uge modtager samtlige kvægbrugere et brev via DMS om den aktuelle ko- og kalvedødelighed. Formand for L&F, Kvæg, Christian Lund, opfordrer alle til at tage stilling til tallene på deres bedrift og bruge oplysningen konstruktivt.

- Brug tallene som et startskud til at skabe forandring på din bedrift, hvis der er behov for det. Det drejer sig om at få sat de processer i gang, der skal til, for at sænke dødeligheden lige netop hjemme ved jer – hvis der er brug for det. Og jeg ved, det kan lade sig gøre, også selv om det tager tid, lyder opfordringen fra Christian Lund.

Landbrug & Fødevarer har det som strategisk mål at få landsgennemsnittet for dødeligheden hos køer ned på 3,5 procent.

En anden faktor er alderen på malkekøerne, den går kun opad, hvilket har været en tendens de sidste mange år.  

- Kodødeligheden er med ni procent meget højere hos ældre køer sammenlignet med 1. kalvs-køer, der ligger på 2,8 procent, og 2. kalvs-køer der ligger på 4,1 procent. Det er umiddelbart godt, at koalderen stiger, da det reducerer behovet og dermed omkostningerne for kælvekvier. Men den stigende kodødelighed tyder på, at der skal større fokus på at passe på de ældre køer, siger Peter Raundal.

Kig på rutinerne

De reelle årsager til forhøjet dødelighed skal dog altid ifølge Seges søges lokalt på bedriften. Stigningen på landsplan kan derfor være en god lejlighed til at kontrollere, hvordan det er gået på ens egen bedrift, og om diverse procedurer kan gøres bedre, lyder opfordringen. Videnscentret sætter den kommende tid desuden selv fokus på forhold, der kan være med til at holde køerne sunde.

dbj

Et par tips i forbindelse med KemiTjek

De regnfulde vinterdage er perfekte til én af de to årlige gennemgange af lagerbeholdningen i kemirummet. Seges giver et par tips til app’en KemiTjek.

Fynsk kartoffelfabrik er fortsat i spil

Flere interesserede avlere har mulighed for at tegne anpart i kartoffelmelsprojektet på lige fod med de første 47 anpartshavere.

Går ind for flere minivådområder

Folketingets miljø- og fødevareudvalg var i denne uge ude i virkeligheden for at studere et såkaldt matriceanlæg på Midtfyn.

Fynsk biodiesel kan rykke på klimaregnskabet

Der er brug for en større udbredelse af biodiesel i den tunge transport. Det mener klimaminister Dan Jørgensen (S), der i denne uge var på besøg hos Emmelev, der kan levere op mod 10 procent af Danmarks dieselforbrug.

Stor efterspørgsel på planteprotein

Den nystartede virksomhed Organic Plant Protein forventer at kunne aftage dansk avlede økologiske hestebønner og markærter til produktion af planteprotein allerede i 2021. Økologiske landmænd søges.

Politisk skifte bekymrende

Selv om statsminister Mette Frederiksen har sagt, at hun vil landbruget, kan regeringsskiftet godt give grund til bekymring for landbruget, mener formand for DM&E Agro, Søren Ulrik Sørensen.

Sådan holder du fast på dine gode folk

Sådan holder du fast på dine gode folk

Kæmpe bøde til DLG-ejet selskab i Tyskland

BLS, der er datterselskab til DLG-ejede HaGe, har fået en bøde på massive 29,25 millioner euro af tyske konkurrencemyndigheder for selskabets medvirken i en sag om ulovlige prisaftaler på sprøjtemidler.

Godt salg af nye sprøjter

Hos Horsch-importøren Stroco-Agro ApS hober ordrebekræftelser på nyt Horsch-grej sig op. Samtidig har der været et historisk flot salg.

Miljøminister tøver med ny vandløbslov

Der ikke behov for at ændre vandløbsloven for at kunne klimatilpasse og klimasikre vandløbene, da loven allerede rummer mulighed for det i dag, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin (S).
Side 1 af 1747 (34930 artikler)Prev1234567174517461747Next