Morten Agger: - Det skal være nemt

Mælkeproducenten Morten Agger, er gennem sine 15 år som selvstændig blevet mere og mere sikker på, at hverdagen i stalden skal være nem, overskuelig og præget af enkelthed. Morten Agger er nyvalgt formand i Lemvigegnens Landboforening.

- Min far sagde altid, at man ikke kan leve af, at det ser pænt ud, men det betyder rigtig meget for mig, siger Morten Agger og går gennem nyrevet grus, forbi den store sten med teksten »Nr. Byskov« og hen mod de murstensrøde stalde med grå gavle. Nr. Byskov ligger på toppen af Hygum Bakke ved Lemvig, med udsigt mod Limfjorden til den ene side og Vesterhavet til den anden.

- Det giver et godt omdømme i nærområdet, at det ser pænt ud, siger han.

Stalden er fejet, kalvene går i nystrøet halm lang op under maverne og malkerobotterne passer deres arbejde og malker den ene ko efter den anden.

- Linjen igennem det hele er, at det skal være nemt, for vi skal passe det 365 dage om året, siger Morten Agger, som gennem sine 15 år som selvstændig bare er blevet mere og mere overbevist om, at det daglige arbejde skal være nemt og enkelt.

 

Ny stald og opkøb af naboejendom

I 2004 overtog han ejendommen efter sine forældre. Dengang var der 60 køer, 60 hektar jord og 600 stipladser til slagtesvin.

Samme år byggede han ny stald og gik fra 60 til 120 køer og indsatte fra start to malkerobotter.

- Det er arbejdsbesparende. En elev kan stå med det alene og det giver blandt andet plads til, at jeg kan lave sådan noget som det her, siger Morten Agger og henviser til, at han for få uger siden blev valgt som ny formand for Lemvigegnens Landboforening.

I 2008 byggede Morten Agger en ungdyrstald, hvilket frigav plads i den »gamle« stald til i alt 200 malkekøer.

Året efter kom naboejendommen til salg, kun et stenkast fra Nr. Byskov og med 45 hektar jord til. Morten Agger købte den, og drev den som kviehotel.

 

Livskrise

Herefter fulgte svære år på Nr. Byskov, hvor lave afregningspriser, finanskrisen, ophør af mælkekvote og det et være forholdsvis nyetableret med nye bygninger og malkerobotter hurtigt fik vendt op og ned på økonomien.

- Jeg var i økonomisk krise, det vidste folk her rundt omkring også godt, fortæller Morten Agger.

Han mistede sin far, besætningen blev ramt af mycoplasma og samtidig gennemgik han en skilsmisse.

- Det blev en livskrise, som var rigtig hård, husker Morten Agger.

 

Et bedre menneske

I dag kan han se tilbage på årene, som på mange måder også lærte ham meget.

- Det med enkelthed er blevet endnu vigtigere for mig. Man skal ikke slide sig selv ihjel, for vi har kun denne ene billet til livet og kan ikke bare gøre det om, siger Morten Agger.

Det har også betydet, at der hver anden uge, når han har børnene, i mange tilfælde bliver prioriteret anderledes end tidligere.

- Jeg er sikker på, at der er mange landmænd, som pludselig opdager, at deres børn er blevet store, uden at have set de har været små, fordi de selv har arbejdet. Jeg er da også et langt bedre menneske i dag, end jeg var inden min krise og samtidig har jeg fået styr på økonomien, så jeg er glad. Jeg er faktisk rigtig glad, smiler Morten Agger, som har tre børn på 8, 12 og 14 år.

 

2.500 kilo mælk af hver robot daglig

I 2016 laver Morten Agger en gennemgribende omrokering og ombygning af Nr. Byskov.

Hans egne kvier bliver flyttet fra ungdyrstalden til naboejendommen, hvor han samtidig ophører med at drive kviehotel.

Det giver i første omgang en udvidelse til 350 malkekøer og de tre malkerobotter erstattes med nye og der indsættes yderligere to.

- Vi har siden ændringerne i 2016 øget vores konkurrenceevne og sænket vores nulpunkt med mellem 40 og 50 øre, fortæller Morten Agger.

Senest er der blevet etableret en ny og større mælketank.

- Vi er en af de besætninger i Danmark, som får mest mælk af robotterne. 2.500 kilo mælk om dagen i snit pr. robot. Det betyder at køerne lige nu i gennemsnit yder 40 kilo mælk om dagen, forklarer Morten Agger.

Til sommer bliver rammerne fyldt ud med 420 køer og seks malkerobotter.

Der drives 275 hektar jord.

 

En rigtig livsnyder

På Nr. Byskov har Morten Agger ansat en driftsstyrer, en elev, en landbrugsassistent og en flexjobber.

- Det giver mulighed for, at jeg kan bruge tid på foreningsarbejde, siger Morten Agger, som ud over at være nyvalgt formand i Lemvigegnens Landboforening også er med i Arlas repræsentantskab.

- Og så er jeg et meget socialt menneske og vel lidt af en livsnyder, lyder det.

 

Ny formand for Lemvigegnens Landboforening

Navn:                         Morten Agger

Alder:                         40 år

By:                             Hygum ved Lemvig

Produktion:               420 holsteinkøer

Civilstatus:                Fraskilt far til 3

Fritidsinteresser:       Spiller fodbold

Læs også