bannerPos

Supplerer med ti økokøer fra Bornholm

Med tilkøb af ti køer af blandet race fra en ophørsbesætning på Bornholm bevæger besætningen med hømælksproduktion sig stille og roligt op mod de 100 køer. Fra aftageren af mælken herfra, Naturmælks mejeri på Øllingegaard på Nordsjælland lyder meldingen, at der er god afsætning på mejeriprodukterne fra gården. Foto: Bøje Østerlund

AF: BØJE ØSTERLUND

FREELANCEJOURNALIST
16-05-2019 12:04
Michael Andersen sprang til, da muligheden for at købe ti køer fra en økologisk ophørsbesætning på Bornholm bød sig.

Mens det alene er fra den konventionelle holsteinbesætning, udstillerdyrene til Roskilde og Herning dyrskuer rekrutteres, er opmærksomheden på at skaffe gode avlsdyr til den økologiske besætning til produktion af høgræsmælk fra Tude Å-dalen.

- Vi sigter mod at komme op på 100 malkende køer på vores økoproduktion, fordi der er god afsætning på mælken, der nu afsættes til Naturmælk, forklarer Michael Andersen.

Udover ungdyr fra Tøvestensgaardens konventionelle besætning, der nu befinder sig i den seks måneder lange overgangsperiode med økologisk fodring, før de kan erklæres økologiske, er bedriften netop udvidet med ti indkøbte økologiske malkekøer fra en ophørsbesætning på Bornholm.

Græsmalkere

- Vi fik chancen for at købe ti køer fra ophørsbesætningen, og de ankom her i nat. Her er der tale om flere racer, blandt andet nogle røde køer og nogle holsteinkøer, der er indkrydset med de legendariske franske montbeliarde alpekøer, der jo er kendt for at malke godt på græs, fortæller Michael Andersen.

Med købet af de ti køer fra Bornholm kan produktionen af græsmælk hurtigere bringes i vejret.

Skepsis hos L&F over udsigt til flytning af miljømål

Landbrug & Fødevarer forholder sig skeptisk over for, at overvurdering af kvælstoftilførslen er lig med, at miljømål også dermed skal flytte sig tilsvarende nedad.

Viruspræparat godkendt

Miljøstyrelsen har godkendt produktet V10 Elicitor, som indeholder viruspartikler til bekæmpelse af »Mild Pepino Mosaik Virus VC1« i tomater i lukkede væksthuse.

Harmony 50 SX er godkendt til mindre anvendelse i sukkermajs

Efter anmodning fra HortiAdvice har Miljøstyrelsen godkendt Harmony 50 SX til mindre anvendelse i sukkermajs.

Regnefejl betyder ikke, at man kommer 3.000 tons tættere på miljømål

Miljømålet for »god økologisk tilstand« bliver efter al sandsynlighed også sænket som følge af regnefejlen, hvor kvælstofudledningen til havmiljøet har været overvurderet, forklarer Aarhus-forskere.

Skarpe tips til dyrkning af vårbyg

Lene Mathiasen, planteavlskonsulent hos Agrovi, har gode råd til etablering af vårbyg. Tidlig såning og velforberedt såbed er vigtige faktorer for at opnå gode udbytter.

Forsøg med startgødning til majs viser pæne merudbytter

Placering af gylle forbedrer udnyttelsen af gylle i majs og giver en startgødningseffekt.

Ny handelsplatform skal sikre den gode handel

Visionen med den nye handelsplatform Agmondo er at skære de uønskede mellemled i handlen væk og samtidig sikre et udvalg af produkter, der har synlig gevinst for landmanden.

Rekordhøj Chicago-hvede

Prisbevægelser på det amerikanske hvedemarked er værd at holde et vågent øje med.

Majsprisen er for lav i forhold til prisen for hvede

Majsprisen halter en hel del efter hvedeprisen og har derfor meget at skulle indhente i opadgående retning i løbet af 2020.
Side 1 af 1753 (35054 artikler)Prev1234567175117521753Next