Fødevareminister Mogens Jensen: - Dansk landbrug skal vinde på klimafokus

Grøn omstilling og landbrugsproduktion er ikke modsætninger, fastslog fødevareminister Mogens Jensen, der også afviste opfattelsen af, at socialdemokrater og landbrug skulle være modpoler.

KVÆGKONGRES - For mig som minister er det helt centralt at gennemføre en grøn omstilling af fødevaresektoren på en måde, som både står mål med regeringens klimaambitioner og fastholder dansk fødevareproduktions førerposition på verdensmarkedet, lød det fra årets hovedtaler på Kvægkongressen, fødevareminister Mogens Jensen (S).

Han afviste, at der er et modsætningsforhold mellem bæredygtig omstilling og produktion – ligesom han også afviste en modsætning mellem landbrug og socialdemokrater.

Derfor opfordrede ministeren kvægbrugerne til at se mulighederne i en grøn omstilling, hvor dansk landbrug allerede ligger lunt i svinget.

- Bæredygtig omstilling er allerede en dansk styrkeposition internationalt. Og det skal vi satse endnu mere på i fremtiden. Verdensmarkedet for grøn omstilling bliver kun større, og her i Danmark skal vi udvikle fremtidens løsninger og teknologier. I skal leve af at udvikle nye produkter og at gøre produkterne stadig mere bæredygtige, fastslog ministeren, som dog også erkendte, at man endnu ikke kender alle redskaberne i den værktøjskasse, der skal hjælpe både dansk landbrug og det øvrige samfund i mål med ambitionerne om en CO2-reduktion på 70 procent.

Stadig stort marked

Mens en stor del af klimadebatten går på at mindske forbruget af kød og andre animalske produkter, ser Mogens Jensen ingen grund til at frygte for fremtidens efterspørgsel af kød og mælk.

- Hos forbrugerne i Danmark og i vestlige lande er der godt nok en tendens i retning af at ville spise færre animalske produkter, det gælder især oksekød og mælkeprodukter. Men verden stopper ikke med spise kød og drikke mælk. Vi bliver flere i verden, og middelklassen vokser. De vil efterspørge bæredygtige kvalitetsprodukter fra landbruget. Og det er lige præcis det, I er allerbedst til, og det, vi skal vinde på, konstaterede ministeren.

- Så den grønne omstilling er ikke en omstilling, vi skal frygte eller dukke os for. Det er en omstilling, som vi skal se direkte i øjnene, og som vi skal gribe som en mulighed, lød det.

Ros til dyrevelfærd

Mens grøn omstilling og en historisk gennemgang af dansk landbrugs evner til at omstille sig fyldte en stor del af fødevareministerens tale, kom han også omkring dyrevelfærden, hvor han havde ros til landmændene.

Blandt andet for ambitionerne om at stoppe aflivning af kalve uden sundheds- eller velfærdsmæssig begrundelse ved udgangen af 2021.

- Det er helt i tråd med et moderne syn på dyrevelfærd, at man ikke slår sunde og raske kalve ihjel, sagde han og roste derefter indsatsen for at reducere antibiotikaforbruget i de danske stalde.

- Der er stadig et stykke vej til opfyldelse af erhvervets eget reduktionsmål for forbruget til kalve i 2020. Til gængæld ser det ud til, at målsætningen for køer er tæt på opnået. Det er rigtig positivt, lød det anerkendende fra ministeren, der dog fastslog, at man ligesom i klimakampen stadig har et arbejde foran sig.

- Forbrugerne forventer, at der er god dyrevelfærd. Det er vigtigt, at I leverer på det krav. Både af hensyn til dyrene. Men også fordi det vil gøre det lettere for mig som jeres minister at tale jeres sag, fastslog han.

Læs også